Agenda

Webinar 'Integriteit in de haven' (Van Ardenne & Crince le Roy)

Integriteit in zijn algemeenheid is een actueel onderwerp in de Nederlandse maatschappij. Ook specifiek de integriteit in de Rotterdamse haven is een veelbesproken thema. De Rotterdamse haven lijkt namelijk een aantrekkelijke ‘ingang’ te zijn voor plegers van ondermijnende criminaliteit. Om deze vorm van criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen, zijn reeds de nodige overheidsmaatregelen genomen en worden op dit moment ook aanvullende en verdergaande maatregelen onderzocht. Daarnaast vraagt de aanpak van ondermijnende criminaliteit veel van de in de haven gevestigde bedrijven. Ook kunnen deze bedrijven zonder het zelf door te hebben een faciliterende rol spelen bij ondermijnend handelen. Maar wat betekent deze ondermijnende criminaliteit voor de bedrijven in de haven?

In samenwerking met buitengewoon lid van Ardenne & Crince le Roy Advocaten organiseert Deltalinqs het webinar ‘Integriteit in de haven’. Tijdens dit webinar worden verschillende aspecten van het integriteitsvraagstuk besproken met de nadruk op juridische aspecten. Zo zal worden ingegaan op de verschillende toezichthouders waar bedrijven in de haven mee te maken kunnen krijgen, op gegevensuitwisseling in het kader van publiek private samenwerkingsverbanden en op de juridische mogelijkheden voor een uitgebreidere screening van havenpersoneel. Ook zal de ‘uithalersproblematiek’ aan bod komen; waar liggen de risico’s voor bedrijven, hoe kunnen zij proberen te voorkomen dat zij zelf (strafrechtelijk) verantwoordelijk worden gehouden en hoe kunnen zij eventueel schade vergoed krijgen die zij zelf hebben geleden? De actualiteiten op deze gebieden zullen tevens aan bod komen.

Het webinar zal een praktische insteek hebben. De deelnemers zullen dan ook praktische tips en tricks meekrijgen die zij kunnen gebruiken in hun bedrijfsvoering en -beleid. Er zal veel ruimte zijn voor vragen en discussie over de dilemma’s waarmee havenbedrijven geconfronteerd worden. Het webinar zal worden verzorgd door Olga de Vries en Samantha Bilgi van van Ardenne & Crince le Roy Advocaten.

Deelname
Dit webinar is bedoeld voor HR- en HSEQ-managers en eindverantwoordelijken van de leden.
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel. Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met de uitnodiging voor de online sessie. 
Meer informatie: Jacqueline Pronk, tel. 06-12918139.

Datum en tijdstip:
2022-02-22T15:00:00 2022-02-22T16:15:00
Locatie:
Deltalinqs of MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2021-12-06T08:30:00 2022-02-21T17:00:00