Webinar Process Safety Fundamentals

Webinar Process Safety Fundamentals

Binnen de stichting Veiligheid Voorop hebben we de ambitie uitgesproken om de veiligste industrie van de wereld te zijn. De Process Safety Fundamentals benadering, ontwikkeld door Shell, past daar prima bij. Tijdens het webinar op 8 december 2020 hebben Shell, Billfinger, Hexion en Kemira hun ervaringen gedeeld en goede praktijkvoorbeelden laten zien.

Daarnaast vertelden zij hoe het proces geïmplementeerd kan worden en stonden zij stil bij de uitdagingen waar zij tegenaan lopen.

Na de opening ging Nick Stubbe van Bilfinger in op het boekje dat hij op verschillende sites met zijn opdrachtgever heeft samengesteld om procesveiligheidsincidenten juist te voorkomen. Alle medewerkers van Bilfinger ontvangen een boekje waarin enerzijds wordt ingegaan op de vraag hoe zij procesonderdelen kunnen herkennen en waarin anderzijds wordt beschreven hoe te handelen bij afwijkingen. Een mooi voorbeeld van een contractor die samen met zijn opdrachtgever een stapje extra doet in de onboarding van zijn medewerkers op de verschillende sites.

Nils Bosma en Henk van Moorsel van Shell gingen vervolgens dieper in op de Process Safety Fundamentals (PSF) en ook de implementatie guidelines. Van ‘laat een drain nooit alleen’ tot altijd een dubbele borging gebruiken; van productvrij opleveren tot zonder lekkages weer in bedrijf nemen, et cetera. De ervaring leert dat circa 30% van de procesveiligheidsincidenten een directe link heeft met de PSF’s. Na de implementatie is het aantal menselijke fouten (operational integrity) afgenomen.

Christan van Berchum van Hexion ging in op het thema Management Of Change (MOC). Soms lijken wijzigingen in theorie zo eenvoudig maar kunnen juist voor degenen die ermee moeten werken best ingewikkeld zijn. Een multidisciplinaire aanpak is daarvoor de oplossing. Christan nam de deelnemers mee in een voorbeeld dat duidelijk maakte dat een bestaande procedure niet voor iedereen geheel eenduidig is.

Als laatste gaf Rutger Wever aan hoe hij binnen zijn bedrijf Kemira het gedachtengoed van de PSF’s wil implementeren. Niet allemaal tegelijk en beginnen met een pilot op twee vestigingen. Daarbij is het belangrijk om te starten met PSF’s die ook gefaald hebben bij incidenten die op de site waar ze toegepast worden, voorkomen of voorstelbaar zijn; kortom er moet een link met de praktijk zijn. Het beste is dan om te starten met de zwakste van de tien PSF's.

Tussendoor werd het webinar interactief gehouden met enkele vragen via een mentimeter. Juist de interactie is vaak lastig te organiseren in webinars, maar met deze tool werkte dat goed. De bijeenkomst werd goed gewaardeerd en is door ruim zestig personen bijgewoond.