Agenda

Webinar Omgevingswet (Antea)

De Omgevingswet komt er nu echt aan en zal met ingang van 1 januari 2024 inwerking treden. Tijdens dit webinar wordt u in een uur bijgepraat over wat er gaat veranderen voor de Rotterdamse haven- en industriële bedrijven en hoe u ervoor zorgen kunt zorgen dat uw bedrijf goed voorbereid is op de komst van de Omgevingswet.

DCMR Milieudienst Rijnmond zal op hoofdlijnen langs de belangrijkste veranderingen lopen en aangeven wat zij verwachten van de bedrijven en hoe daarmee om te gaan c.q. op ingespeeld kan worden. Voor zowel de initiatiefnemer, haar eventuele adviseur als de DCMR Milieudienst Rijnmond is het goed om van elkaar te begrijpen wat we van elkaar (mogen) verwachten om de overgang naar de Omgevingswet zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Antea Group zal daarna inzoomen op enkele wijzigingen, die hoewel op hoofdlijn zijn beschreven en wellicht niet onbekend zijn, een significante impact zullen hebben voor bedrijven. Dit betreft de verandering van “inrichting” naar “activiteiten” denken (hoe ontvlecht ik mijn activiteiten), het belang van volgen van het omgevingsplan, verandering van aanvraagproces, leges en participatie, hoe zit het met overgangsrecht en beslistermijnen en tot slot: hoe maak ik een impactanalyse voor mijn bedrijf.

Programma:

-  Inleiding webinar (Deltalinqs)

-  Samen aan de start van de Omgevingswet (DCMR Milieudienst Rijnmond)

-  Impact Omgevingswet voor bedrijfsleven Omgevingsvergunningen (Antea Group)

Het belooft een interactief Webinar te worden met voldoende ruimte voor uw vragen.

Datum en tijdstip:
2023-09-21T15:00:00 2023-09-21T16:15:00
Locatie:
MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2023-07-04T16:00:00 2023-09-20T17:00:00