Agenda

Webinar NOVEX ‘Wat is de denkbare toekomst van de Rotterdamse haven en industrie?’

In het NOVEX-gebied Rotterdamse Haven werken Rijk en Regio samen aan de transitie naar een duurzaam, circulair en klimaatneutraal Haven Industrieel Complex (HIC) Rotterdam. Het NOVEX komt voort uit de Nationale omgevingsvisie (NOVI) en NOVEX staat voor Nationale Omgevingsvisie Extra. Binnen het NOVI zijn meerdere gebieden aangewezen waar ontwikkelingen plaatsvinden van nationaal belang.

Voor het NOVEX-gebied Rotterdamse Haven zijn eind vorig jaar ruimtelijke ontwikkelperspectieven opgesteld. Hiermee is een stip op de horizon gezet voor 2030 en 2050 (met een doorkijk naar 2100). De kernvraag bij het ontwikkelperspectief was: ‘Wat is de denkbare toekomst van de haven?’ met als vervolgvraag: ‘Hoe kunnen we de transitie van het Rotterdamse Haven en Industrieel Complex realiseren in goede balans met de maatschappelijke opgaven vanuit de omgeving, met name op het gebied van leefomgeving en woningbouw?’.

Dit ontwikkelperspectief geeft richting aan strategisch ruimtelijke besluiten en de bijbehorende keuzes van de betrokken overheidspartijen die op basis van een uitvoerings- en investeringsagenda zullen worden voorbereid. Momenteel wordt de uitvoeringsagenda opgesteld aan de hand van vier programma lijnen:

  • Omgaan met ruimtegebrek (en netcongestie)
  • Grondstoffen- en energietransitie i.r.t Omgevingsveiligheid (ammoniak en waterstof)
  • Synergie tussen haven en stad, inclusief een gezamenlijk visie op geluid
  • Stikstofruimte t.b.v. de transities haven en natuurherstel

Tijdens dit webinar zal de NOVEX-organisatie de ontwikkelperspectieven voor de leden van Deltalinqs toelichten en ingaan op de vraag hoe de toekomst van de haven eruit zou kunnen zien. De leden worden uitgenodigd tijdens het webinar hun vragen te stellen en te reflecteren hoe het bedrijfsleven denkt over de toekomst van de Rotterdamse haven en industrie en wat daarvoor nodig is.

Datum en tijdstip:
2024-06-04T15:00:00 2024-06-04T16:15:00
Locatie:
ONLINE
Adres:


Aanmeldperiode:
2024-05-08T08:30:00 2026-06-03T17:00:00