Webinar Fysieke belasting in de Haven met vhp human performance

Webinar Fysieke belasting in de Haven met vhp human performance

Iedere werknemer heeft te maken met fysieke belasting (ook wel lichamelijke belasting genoemd). Ook in de haven en industrie komt fysieke belasting veelvuldig voor. Reden voor ons om in samenwerking met ons buitengewoon lid vhp human performance hierover op 31 oktober een webinar te organiseren.

Ineke Draisma (senior human factors consultant bij vhp) verzorgde dit webinar samen met Anneke Sellis (beleidsmedewerker Ministerie van SZW), die als projectleider van het Programma Preventie Beroepsziekten bij dit onderwerp betrokken is.

Hoe TOP werk jij?
Tijdens het webinar vertelde Anneke wat de gezondheidsgevolgen van fysieke belasting zijn en waarom het belangrijk is om hier aandacht aan te besteden. Ineke praatte de deelnemers bij over wat er nieuw is in de wet over de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en presenteerde de TOP(Technische, Organisatorisch en Persoonlijk)-strategie, een concrete manier om duurzaam fysieke belasting in je organisatie te benaderen.

Met deze drie vragen gingen de deelnemers in drie subgroepen met elkaar in gesprek:

  • Zijn er technische oplossingen om de fysieke belasting volledig weg te halen?
  • Zijn er organisatorische aanpassingen mogelijk om de fysieke belasting te verminderen?
  • Welke persoonlijke instructie of maatregelen kunnen nog een bijdrage leveren aan het reduceren van fysieke belasting?

In elke groep bracht iemand een praktijkcasus in, waarop vervolgens de TOP-strategie werd toegepast op zoek naar duurzame oplossingen om de fysieke belasting weg te nemen of te verminderen. Dat leverde mooie gesprekken op!

Een van de tips die naar voren kwam is om ook eens buiten de eigen sector naar oplossingen te kijken, bijvoorbeeld in de automotive. Een andere tip was om ook eens goed na te gaan waarom bepaalde taken op deze wijze worden gedaan; misschien biedt de huidige technologie inmiddels wel een oplossing. Omdat iedereen het al jaren zo doet, wordt het een gewoonte. Een open blik op de mogelijkheden!

Heeft u het webinar gemist en/of wilt u het terugkijken? Dat kan via deze link.

Wilt u geheel vrijblijvend een brede blik van een van de experts van vhp human performance op uw eigen situatie? Neem dan gerust contact op met Jacqueline Pronk, zij verwijst u door.