Agenda

Webinar End-Of-Waste (Van Doorne)

In samenwerking met ons buitengewoon lid Van Doorne organiseren wij een webinar over het ‘einde afval’-vraagstuk.
Wat houdt dit vraagstuk in? Het einde-afvalvraagstuk geeft aan wanneer afval ophoudt afval te zijn en weer een nieuwe grondstof wordt.
Het webinar is bedoeld voor iedereen die werkt of wil gaan werken met reststromen als grondstof en geeft antwoord op de juridische knelpunten waar men tegenaan loopt bij dit vraagstuk.

Het is juridisch namelijk niet altijd direct mogelijk om over te stappen op andere grondstoffen. Sommige nieuwe grondstoffen hebben voor de wet een afvalstatus. Om deze afvalstromen weer als grondstof te kunnen gebruiken, is het nodig dat ze een grondstofstatus krijgen. Dit juridisch knelpunt wordt ook wel het ‘einde afval’-vraagstuk genoemd. Voor u is het belangrijk te weten wanneer er sprake is van het ontstaan van een afvalstof en wanneer dat niet het geval is. Ook is het belangrijk om te weten binnen welke voorwaarden van een afvalstof weer een product gemaakt kan worden. En wie bepaalt dat eigenlijk?

Jeanette Ozinga, advocate bij Van Doorne, heeft over dit onderwerp jarenlang kennis en ervaring opgebouwd. Zij zal u aan de hand van de laatste cases en jurisprudentie de stand van zaken weergeven. Ook het instrument ‘bestuurlijk rechtsoordeel’ komt hierbij aan de orde. Daarbij is er tijdens het webinar ruimte om uw vragen over dit onderwerp te stellen aan Jeanette Ozinga.

Waarom dit webinar?
De Economic Board Zuid-Holland heeft zich in de recent uitgebrachte circulaire actieagenda gecommitteerd aan de ambitie om in het Haven en Industrieel Cluster (HIC) 10 mln ton/jr hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen te produceren en gebruiken, ter vervanging van primaire fossiele grondstoffen. Dit is 20% van het productievolume in het gehele havenindustrieel complex in 2019. Een enorme opgave, die veel zal betekenen voor het cluster.

Datum en tijdstip:
2022-11-22T15:00:00 2022-11-22T16:15:00
Locatie:
MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2022-09-12T08:30:00 2022-11-21T17:00:00