Waterstof in de industrie

Waterstof in de industrie

Wat zijn de mogelijkheden en ervaringen van blauwe en groene waterstof? Hoe kan het Haven Industrieel Complex met nieuwe toepassingen aan de slag? Welke visie heeft de provincie over de waterstofeconomie en welke ondersteuning kan zij bieden? Tijdens de bijeenkomst Waterstof in de industrie op 18 april 2019 werd op deze vragen ingegaan.

De bijeenkomst bij Deltalinqs was georganiseerd om leden bij te praten en om in gesprek te gaan over verschillende aspecten van de waterstoftransitie. De gesprekken werden steeds voorafgegaan door een presentatie van één van de experts. Deze experts waren Bert den Ouden & Aart Kooiman (Berenschot) over blauwe waterstof en H-Vision, Barbara Huneman (Nouryon) over de groene waterstof die Nouryon maakt en gebruikt, Jeffrey Haspels (Vattenfall) over de implementatie van waterstofprojecten bij Vattenfall en Wouter Groenen over de waterstofplannen van de Provincie Zuid-Holland. Met een opkomst van meer dan dertig mensen kwamen er veel verschillende gesprekken op gang, zowel tijdens de bijeenkomst als achteraf bij de borrel.

Waterstofroutes kunnen naast elkaar bestaan
Uit de verhalen van de sprekers werd één ding duidelijk: de blauwe en groene waterstofroutes hoeven elkaar niet te ondermijnen, ze kunnen elkaar juist versterken! Voor de transitie naar de waterstofeconomie zijn grote volumes CO2-arme waterstof nodig, waar de komende jaren nog niet voldoende groene stroom voor is. Hiervoor is blauwe waterstof een goede opstap. Daarnaast kan de infrastructuur voor blauwe waterstof ook gebruikt worden voor groene waterstof.

Nabije toekomst
Wouter Groenen (Provincie Zuid-Holland) deelde de provinciale waterstofplannen met de zaal. De provincie ondersteunt de ambitie om van het Haven Industrieel Complex een waterstofhub te maken. Aangekondigde en lopende projecten die zich hier al mee bezighouden zijn bijvoorbeeld H-Vision (blauwe waterstof) en het onderzoek naar een mogelijke groene waterstoffabriek van Nouryon en BP. Jeffrey Haspels van Vattenfall liet ook zien welke nieuwe toepassingen er met waterstof mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld fossielvrij staal of gascentrales op waterstof.