Wat zijn vitale processen en beroepen in de haven?

Wat zijn vitale processen en beroepen in de haven?

Er leven vragen bij ondernemers in de haven of zij eveneens deel uitmaken van een vitaal proces of dat zij mensen in dienst hebben die een cruciaal beroep uitoefenen en of die medewerkers daarom recht hebben op kinderopvang tijdens de COVID-19 virus uitbraak.

De Rijksoverheid heeft naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 virus bepaald dat er in Nederland cruciale beroepen en vitale processen zijn die doorgang moeten blijven vinden. Wat de Rijksoverheid daaronder verstaat, leest u hier.

Scheepvaartafwikkeling is door de Rijksoverheid gekwalificeerd als een vitaal proces. De Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is aangemerkt als vitale aanbieder voor de afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Visie Havenmeester Rotterdam: bredere reikwijdte
De Divisie Havenmeester beschouwt het vitale proces van scheepvaartafwikkeling breder dan enkel de Divisie Havenmeester en stelt zich op het standpunt dat dit tevens omvat:
(A) scheepvaartafhandeling en direct daaraan gerelateerde havenprocessen; en
(B) gerelateerde achterlandtransportprocessen en warehousing.

Immers indien dit ketenproces niet als geheel wordt uitgevoerd, ontstaat er congestie in de haven en in het aanloopgebied evenals schaarste op de markt. Dat ontwricht de veilige en vlotte afwikkeling van de scheepvaart en de samenleving als geheel.

De Havenmeester acht daarom cruciaal dat alle ketenprocessen voor scheepvaartafwikkeling doorgang vinden en dat de beroepsgroepen werkzaam in deze ketenprocessen c.q. alle personen die een onmisbare functie vervullen voor deze ketenprocessen, een beroep kunnen doen op kinderopvang tijdens de COVID-19 uitbraak.

Zo bezien, omvat het proces van scheepvaartafwikkeling volgens de Divisie Havenmeester in ieder geval, maar niet uitsluitend, de volgende ketenprocessen:

  • afwikkeling van scheepvaart door Divisie Havenmeester;
  • scheepvaartafhandeling en nautische dienstverlening (patrouille- en incidenten vaartuigen, roeiers, slepers, loodsen, sjorders);
  • haven- en inlandterminals voor lossen, laden en op-/overslag van goederen;
  • depots;
  • controlepunten;
  • distributie/warehousing en achterlandverbindingen, waaronder binnenvaart, spoor en truckvervoer en daartoe noodzakelijke verkeersleiding;
  • bedrijvigheid die beschikbaarheid, incidentmanagement, veiligheidsmiddelen, milieubereddering en onderhoud van infrastructuur en patrouille- en incidentenvaartuigen verzorgt;
  • bedrijvigheid verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van en (storings)onderhoud aan systemen en platformen voor afwikkeling van de scheepvaart, waaronder voorspellen van waterstanden en stroomsnelheden, VTS, Marifonie en Hydrometeo, telefoonsystemen en Port Community Systeem.

De ontwikkelingen rondom de COVID-19 epidemie volgen elkaar in snel tempo op. Het is daarom mogelijk dat de bovenstaande lijst wordt aangepast. Houd daarom regelmatig de website van Havenbedrijf Rotterdam in de gaten voor updates of abonneer u op onze nieuwsbrief. Dan blijft u automatisch op de hoogte.

Brief René de Vries 'vitaal proces'