Warmtepompen: financiering, techniek en praktijk

Warmtepompen: financiering, techniek en praktijk

Op 17 oktober vond de tweede Deltalinqs Climate Program (DCP)-bijeenkomst over warmtepompen plaats. Hierin was volop aandacht voor de subsidiemogelijkheden, de inpassing in het productieproces en de praktijkervaringen. Afhankelijk van de volwassenheid van de warmtepomptechnologie zijn er verschillende subsidieregelingen van toepassing. Harry van Dijk van Deltalinqs nam de aanwezigen mee in de mogelijkheden van subsidies voor warmtepompen.

Voor technologieën die nog verder ontwikkeld moeten worden zijn er mogelijkheden via TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) en via Publiek Private Samenwerkingen (PPS), terwijl voor demonstratie van technologie vooral de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI)-regeling van waarde is. Warmtepompen die al commercieel ingezet worden kunnen ondersteund worden vanuit de nieuwe SDE++-regeling die exploitatie ondersteunt. In de SDE++ is al een speciale warmtepompcategorie, maar het is wel belangrijk om in de gaten te houden dat de SDE++-regeling nieuw is, dus sommige details sluiten nog niet helemaal goed aan bij de industriële praktijk.

Techniek
Brendon de Raad, docent en onderzoeker warmtepompen bij de Hogeschool Rotterdam, liet zijn licht schijnen over de inhoudelijke kant van warmtepompen. Brendon liet zien dat zelfs in de chemische industrie, waar veel hogetemperatuurwarmte gevraagd wordt, warmtepompen toch een belangrijke rol kunnen spelen in energiebesparing. In veel chemische fabrieken is er namelijk een overschot aan warmte in één temperatuurbereik, terwijl er een tekort is in een ander (vaak hoger) temperatuurbereik. Warmtepompen kunnen energie van het lagere temperatuurbereik (overschot) naar het hogere temperatuurbereik (tekort) pompen. Om de plekken te vinden waar dit goed zou passen kan de pinch design methode gebruikt worden, die helpt ontdekken bij welke temperatuur het tekort in een overschot verandert.

Praktijkervaringen studenten
Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben een dergelijke studie ook in de praktijk uitgevoerd bij een aantal bedrijven, zoals Hexion, BP en Air Products. De resultaten van een aantal van deze studies waren veelbelovend, hiernaar zal verder onderzoek gedaan worden. De grootste barrières zijn vaak de praktische obstakels, zoals afstand tussen processen en hoe makkelijk warmte uitgekoppeld kan worden.

Meer elektrificatie met het field lab
Als laatste onderdeel van de bijeenkomst werden de meest recente ontwikkelingen omtrent het Field Lab Industriële Elektrificatie doorgenomen. Dit Field Lab zal vanaf 2020 bedrijven in de haven en leveranciers/ontwikkelaars van elektrificatietechnologie helpen met het opschalen en implementeren van elektrificatietechnologie. Op 5 december zal een 'Power to accelerate Industrial Electrification'-bijeenkomst gehouden worden door de samenwerkende partijen waar industriële partijen en leveranciers spreken over de uitdagingen en benodigde partners voor hun elektrificatieprojecten. Partijen die geïnteresseerd zijn om hun elektrificatieproject te presenteren kunnen contact opnemen met Alice Krekt.