Voorzitter Steven Lak ontvangt VRC-penning

Voorzitter Steven Lak ontvangt VRC-penning

De Rotterdamse cargadoors, verenigd in de VRC (Vereniging van Rotterdamse Cargadoors), hebben woensdag 27 november 2019 tijdens hun cargadoorsdiner Steven Lak de VRC-Penning toegekend.

VRC-voorzitter Kees Groeneveld sprak een lovend rapport uit: “In zijn rol als voorzitter van de RPPC en Deltalinqs, heeft Steven Lak zich de laatste zeven jaren sterk ingezet voor het behartigen van de belangen van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam." Met name de rol van verbinder van belangen en het innemen van duidelijke standpunten werden geroemd.

Groeneveld: “Steven Lak heeft een duidelijke richting gegeven aan de strategieontwikkeling van het zeehavengeld in de Rotterdamse haven in het algemeen en organisaties zoals Portbase en Rotterdam Port Promotion Council (RPPC) specifiek." Expliciet voor de containersector werd zijn rol benoemd bij het vraagstuk van de congestie op de terminals en vooral het bereiken van een sociaal akkoord in de Rotterdamse haven.

Tenslotte memoreerde Groeneveld aan het statement tijdens het 18e Deltalinqs Jaardiner gericht op de politiek en het bestuur: "Geen toekomst zonder heden. Zonder bedrijvigheid geen toekomst!"

Vanzelfsprekend was Steven Lak zeer vereerd en sprak tijdens het diner zijn dank uit voor deze mooie onderscheiding.