Voorjaarsbijeenkomst Intelligente anderhalvemeterbedrijfsvoering

Voorjaarsbijeenkomst Intelligente anderhalvemeterbedrijfsvoering

Maandagmiddag 8 juni 2020 stond de voorjaarsbijeenkomst in teken van de intelligente anderhalvemeterbedrijfsvoering in de operatie. Het webinar werd verzorgd door Jan Legters, Esmée van kampen en Jeanine Frunt onder leiding van Karlien Berghman, allen werkzaam bij buitengewoon lid vhp human performance.

Inmiddels zijn we in de 12e week van de intelligente lockdown beland. De gedachte dat deze crisis na een paar weken voorbij zou zijn, laten we achter ons. De Coronacrisis heeft grote impact op de samenleving en organisaties. Maar nu de maatregelen in het openbare leven langzaam weer versoepelen is er alle reden om in het zakelijke leven nog even kritisch te blijven.

Het webinar ging in op het kantelpunt van waar bedrijven nu staan: de crisisorganisatie nog even aanhouden of investeren in een oplossing voor langere termijn? Met de bronaanpak als leidraad is een casus belicht vanuit drie verschillende invalshoeken, die integraal met elkaar samenhangen:

  • techniek en werkomgeving
  • de organisatie van werk
  • het gedrag van de mens

Uit een korte poll aan het begin van het webinar bleek dat de meesten verwachtten dat de anderhalvemeterbedrijfsvoering nog minimaal een halfjaar voortduurt. In het webinar is daarom besproken hoe organisaties op langere termijn kunnen zorgen dat medewerkers zo veilig en plezierig mogelijk op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen werken.

Naast alle pijlen, strepen en stippen, zijn er vele technisch mogelijkheden om op afstand van elkaar te blijven. En organisatorische mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het beleid met de nieuwe spelregels goed blijft aansluiten op alle medewerkers. Tot slot bespraken wij hoe je het gedrag van mensen subtiel kunt stimuleren. Hoe kun je bijvoorbeeld een nudge goed toepassen?

vhp human performance pakt de veranderingen in bedrijfsvoering aan als kans om samenwerking en processen beter vorm te geven en duurzame veranderingen door te voeren. Met dit webinar heeft Deltalinqs haar leden een aanreiking gedaan om voor de langere termijn duurzaam inhoud te geven aan de anderhalvemeterbedrijfsvoering.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om deel te nemen aan dit webinar, een opname hiervan is terug te luisteren via deze link.