Voorbereiding op de Brexit

Voorbereiding op de Brexit

De aandacht in de media voor de gevolgen van de Brexit neemt toe en dat is een goede zaak. Het is nog maar 14 maanden tot 29 maart 2019, Brexit Day. De urgentie is dan ook hoog.

Deltalinqs heeft de afgelopen week in het NRC 'Zorgen over Douane na Brexit – 23 januari 2018' en het Financieele Dagblad 'Haven Rotterdam nog lang niet brexitklaar – 26 januari 2018' de aandacht gevestigd op dit voor de haven ingrijpende dossier.

De daadwerkelijke consequenties van de Brexit voor de ondernemers in de haven van Rotterdam blijven voorlopig nog zeer onduidelijk. De onderhandelingen die in Brussel plaatsvinden zijn erg politiek en bieden weinig duidelijkheid over de gevolgen voor de handel met Groot-Brittannië. Om die reden dient het havenbedrijfsleven zich serieus voor te bereiden op de gevolgen van een harde Brexit. Deltalinqs adviseert hen zich onder meer goed te verdiepen in douaneformaliteiten en -tarieven, maar ook in het aansluiten op de juiste ict-systemen. Daarnaast lobbyt Deltalinqs bij de Haagse politiek dat ook de betrokken overheidsinstellingen (zoals Douane en NVWA) zich adequaat voorbereiden op een mogelijk harde landing.

Deltalinqs ondersteunt het bedrijfsleven graag bij de voorbereidingen; onder andere door gericht de relevante informatie over handelsstromen en de mogelijke gevolgen na de Brexit Day samen met alle stakeholders in beeld te brengen.

De Deltalinqs-factsheet over de Brexit vindt u hier. Daarnaast verwijzen wij u ook naar de door VNO-NCW gelanceerde website: hulpbijBrexit.nl.