Vereenvoudigde toegangscontrole met gratis ADR-controle functionaliteit voor CargoCard

Vereenvoudigde toegangscontrole met gratis ADR-controle functionaliteit voor CargoCard

Secure Logistics B.V. heeft de toegangscontrole bij het vervoer van gevaarlijke stoffen vereenvoudigd met de komst van een ADR-controlefunctionaliteit voor de CargoCard. Secure Logistics is de beheerder van de CargoCard en 100% dochteronderneming van Deltalinqs.

ADR (Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route) verwijst naar het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg volgens Europese richtlijnen. Deze regelgeving omvat strikte voorschriften voor het veilig transporteren van gevaarlijke stoffen, inclusief etikettering, verpakking en routebeperkingen.

Door het toevoegen van ADR-certificaten aan de CargoCard, stelt Secure Logistics B.V. bedrijven in staat om eenvoudig en efficiënt de vereiste documentatie te controleren voor het transport van risicovolle ladingen. Chauffeurs kunnen ter plaatse worden gecontroleerd op de geldigheid van hun ADR-certificaat, waardoor een snelle, gemakkelijke en veilige toegangscontrole op alle acceptatiepunten wordt gegarandeerd.

Hoe werkt het?
Via de XS-ID Online portal van Secure Logistics B.V. kunnen bedrijven gratis ADR-certificaten en andere relevante documenten toevoegen aan de CargoCard van hun medewerkers. Met slechts een paar klikken kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun personeel volledig voldoet aan alle wettelijke vereisten voor het transporteren van gevaarlijke stoffen.

Ook controleren op ADR-certificaten aan de poort? Of een ADR-certificaat laten bijschrijven op de CargoCard? Voor meer informatie over de ADR-certificaatfunctionaliteit van Secure Logistics B.V., kunt u contact opnemen met sales@secure-logistics.nl.