Veel nieuws tijdens Q&A-ontbijt Infrastructuur en Bereikbaarheid

Veel nieuws tijdens Q&A-ontbijt Infrastructuur en Bereikbaarheid

Donderdag 24 september startte de dag vroeg met een ontbijt bij Deltalinqs rondom infrastructuur en bereikbaarheid. Onze leden werden bijgepraat door de specialisten van EZK, TenneT, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs beleidsadviseur Edwin Kotylak over de actualiteiten binnen dit domein.

Aanlanding windpark op Maasvlakte, wat is de impact?
Na een korte vooruitblik op de aankomende strategische agenda van Deltalinqs en de acties die daaruit voortvloeien, trapte EZK af, gevolgd door TenneT met een update over de aanlanding van windparken op de Maasvlakte en de impact daarvan. Er werd aandacht besteed aan reeds lopende en toekomstige projecten waarvoor een conceptnotitie momenteel ter inzage ligt. Voor deze projecten willen het Ministerie en TenneT een intensieve dialoog met de omgeving om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met de verschillende belangen.

Suurhoffbrug
Een ander actueel thema is het project Suurhoffbrug bestaande uit een nieuw te bouwen brug en de tijdelijke renovatie van de huidige brug. Dit alles om de doorstroming richting Maasvlakte vice versa en de overlast voor de bedrijven te minimaliseren. RWS en aannemersconsortium Stipt gaven een korte terugblik en vooruitblik van deze projecten en de te verwachten impact op ondermeer de doorstroming. Zowel TenneT als Rijkswaterstaat gaven de aanwezige leden inzicht in de verschillende varianten waaruit gekozen kan worden inclusief voor en nadelen.

Hou de vaart in de haven
Het Havenbedrijf deed verslag van de inspanningen van de mobiliteitsmakelaars die afgelopen maanden actief met onze leden op de Maasvlakte hebben gesproken over alternatieve vormen van woon-werkverkeer voor huidige en toekomstige werknemers. Dit thema spreekt de leden aan omdat reistijden steeds langer worden en potentiële werknemers, vooral jeugdige, steeds minder vaak in het bezit van een rijbewijs zijn. Het Havenbedrijf geeft de werkgevers inzicht in de geografische spreiding van hun werknemers over het gebied en de kostenimplicaties wanneer werknemers van collectief vervoer in plaats van individueel vervoer gebruik gaan maken. Een aantal nuttige suggesties van de leden wordt meegenomen voor het vervolgtraject.

Het was een volle maar zeker nuttige ochtend waarbij de leden op genoemde thema’s zijn bijgepraat. Of zoals één van de leden aangaf: "Dit ontbijt bespaart me uren uitzoekwerk waarvoor dank." Met alle sprekers is afgesproken dat zij voor vervolgupdates van harte welkom zijn bij toekomstige bijeenkomsten van Deltalinqs.