Vaste Tweede Kamercommissie SZW brengt werkbezoek aan Hutchison en Shell

Vaste Tweede Kamercommissie SZW brengt werkbezoek aan Hutchison en Shell

Op vrijdag 7 oktober heeft een afvaardiging van de vaste Tweede Kamercommissie SZW een werkbezoek aan de haven gebracht. Na een welkom in het EIC (Educatief Informatie Centrum) Mainport Rotterdam hebben de Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu (DENK), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Bart Smals (VVD) en Daan de Kort (VVD) een bezoek gebracht aan Hutchison Ports ECT Delta en aan Shell Energy en Chemical Park Rotterdam.

Met het management en de medewerkers van Hutchison Ports ECT Delta en Matrans is gesproken over een passende regeling voor eerder stoppen met werken voor medewerkers met zwaar werk. Sociale partners in de havensector hebben cao-afspraken gemaakt die, wat hen betreft, hieraan invulling geven, maar die vanwege de beperkte RVU-vrijstelling nog niet passen binnen de mogelijkheden van het landelijk overeengekomen pensioenakkoord. Voor zowel de werkgever als medewerker is het van belang dat bij de stijgende AOW-leeftijd ook passende afspraken om eerder te kunnen stoppen worden gemaakt voor degenen die vooral vanwege de langdurige volcontinudiensten zwaar werk verrichten.

De bijdrage van het petrochemische cluster aan de klimaatambities en energietransitie stonden tijdens het bezoek aan Shell centraal. In bijzijn van vertegenwoordigers uit het Scheepvaart & Transport College is gesproken over hoe een andere energie-infrastructuur, elektrificatie en de toepassing van waterstof in het huidige industriecomplex kunnen bijdragen aan het behalen van ca. 95% van de klimaatdoelen. Het huidige personeelstekort heeft alleen nu al impact op de realisatie van transities. Duidelijk werd dat een onderscheid tussen groene en grijze banen niet zo zwart-wit te maken is en om- en bijscholing voor elke baan noodzakelijk blijft.