Update Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk

Update Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk

Het industriecluster Rotterdam-Moerdijk is goed gepositioneerd om niet alleen de klimaatdoelen voor 2030 binnen het cluster te realiseren, maar ook om bij te dragen aan verduurzaming buiten het cluster. Nieuwe energie-infrastructuur is hierbij cruciaal. In een update van de Cluster Energie Strategie (CES) zijn daarvoor acht sleutelprojecten benoemd.

Vorig jaar heeft het industriecluster Rotterdam-Moerdijk voor het eerst een CES gemaakt. Daarin stonden zes sleutelprojecten benoemd. Inmiddels is er een update van de CES gemaakt, mede op basis van een door Deltalinqs gehouden onderzoek naar data over de behoeften van bedrijven aan nieuwe energiedragers zoals elektriciteit en waterstof. In deze update zijn allerlei projecten binnen het cluster meegenomen die bij elkaar – samen met de voorgenomen sluiting van kolencentrales - zullen leiden tot 17 megaton CO2-reductie in 2030. Bovendien is er uitgerekend dat het cluster een bijdrage kan leveren aan CO2-reductie buiten de eigen regio. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van stadswarmte of door koolstofarme brandstoffen te produceren voor het wegvervoer en de scheepvaart. Duidelijk wordt dat daarvoor heel wat nieuwe energie-infrastructuur nodig is.

De acht sleutelprojecten

 • Infrastructuur voor import en vervoer van waterstof:
  • het Waterstofnetwerk Rotterdam (voorheen HyTransPort.RTM);
  • terminals en infrastructuur voor de import van waterstof.
 • De Delta Corridor buisleidingeninfrastructuur naar Chemelot en Duitsland
 • Optimalisatie elektriciteit-infrastructuur:
  • verzwaring en uitbreiding van het netwerk t.b.v. Rotterdam en Moerdijk;
  • de aanlanding van extra hernieuwbare elektriciteit vanaf windparken op de Noordzee.
 • Infrastructuur voor transport en onderzeese opslag van CO₂ (Porthos en Aramis).
 • Warmteleidingen vanuit de industrie (o.a. WarmtelinQ en warmteleiding Moerdijk-Geertruidenberg).
 • Infrastructuur voor het project H-vision voor productie en transport van koolstofarme waterstof.
 • Walstroominstallaties voor zeeschepen in Rotterdam en Moerdijk.
 • Duurzame transportcorridors op waterstof tussen Nederland, België en Duitsland (RH₂INE en HyTrucks)

Transformatie via vier pijlers
Naast deze acht sleutelprojecten is in de CES-update een strategie op basis van vier pijlers geformuleerd. Die zal leiden tot een transformatie van Rotterdam-Moerdijk van een industrie op basis van overwegend fossiele grondstoffen richting een cluster gebaseerd op circulaire waardeketens in het midden van deze eeuw. Deze vier pijlers zijn: het verhogen van efficiëntie en de komst van nieuwe infrastructuur; de ontwikkeling van een nieuw energiesysteem op basis van voornamelijk elektrificatie en waterstof; ontwikkeling van een circulair grond- en brandstoffensysteem; en de verduurzaming van de logistieke sector.

De volledige CES 2022 kan hier worden ingezien en gedownload