Tronox Botlek bestaat 60 jaar

Tronox Botlek bestaat 60 jaar

Voorheen brachten wij u via de Nieuwsbrief Corona op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Nu in de maandelijkse Mailinqs, bij elke uitgave een ander lid aan het woord over hoe de Coronamaatregelen op de werkvloer worden toegepast, uitdagingen waar bedrijven voor staan en handige tips die leden met elkaar willen delen. Vandaag is het woord aan Cobus van Zyl, site director bij Tronox Botlek.

Cobus van Zyl_klein.jpg

De barbecue volgend jaar
Vanwege Corona leek het erop dat het in het water zou vallen, maar desondanks werd het feestje toch gevierd. Tronox Botlek, de enige producent van pigmenten uit erts in Nederland, vierde op 10 juli haar 60-jarig bestaan. Cobus Van Zyl: “We hadden een mooi feest bedacht, maar dat hebben we dus omgegooid. Medewerkers hebben we een vakantiepakket bezorgd met een kaart als bedankje voor hun inzet en er werd, met in achtneming van de Coronamaatregelen, taart uitgedeeld bij de poort. Er heerste toch een heel feestelijke sfeer op de site, ondanks de omstandigheden. De echte festiviteiten, met waarschijnlijk een barbecue, willen we doorschuiven naar volgend jaar.” Met een nieuw kantoor, toegespitst op het gegroeide aantal werknemers, zijn er intussen veel zaken veranderd. De medewerkers zijn echter een vaste waarde: “Het is inmiddels een totaal andere fabriek dan vroeger. Ik ben blij hier te werken met collega’s die soms al meer dan 40 jaar een vaste waarde zijn. Ook in de toekomst blijft Botlek voor ons in de Europese regio heel belangrijk," aldus Van Zyl.

Nieuwe inzichten
Tot nu toe geen reden tot zorg. De pandemie zorgde aanvankelijk voor vraagstukken met betrekking tot risicobeheersing, maar de bedrijvigheid bleef behoorlijk stabiel. Van Zyl: “Er is in dat opzicht niet zoveel veranderd. Veel van onze mensen werken nog steeds thuis en we hebben nooit echt productiebeperkingen gehad door Corona. Met onze ploegendiensten proberen we op de site de risico’s te minimaliseren en alleen het absoluut noodzakelijke bezoek toe te laten. We werken met temperatuurcontroles, vragenlijsten en een aangepaste bezetting. Inmiddels zijn we weer terug op de normale ploegendienst, dus verloopt het eigenlijk heel soepel.”

Ook bij Tronox is daarbij met het oog op de toekomst meer aandacht voor thuiswerken: “We hebben met onze OR afgesproken om na de pandemie te kijken wat we qua voorzieningen mogelijk moeten maken om prettig thuiswerken te faciliteren. We horen van onze medewerkers dat het vanwege de reistijd fijn is, maar dat er anderzijds een gemis is aan collega’s en verbondenheid met de organisatie. Het is dus belangrijk daar een balans in te vinden. Corona heeft ons hierover zeker aan het denken gezet," zegt Van Zyl. Een ander nieuw inzicht is het belang van goede communicatie en het delen van ervaringen: “Als er een nieuwe golf uitbreekt, hoop je dat bedrijven en overheden wel geleerd hebben om die beter op te vangen. We proberen ons daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Communicatie is daarbij heel belangrijk. Zo zorgen we dat er rust binnen de organisatie blijft. Daarbij was het handig om bij de leden van Deltalinqs te weten wat de anderen doen en wat bij hen speelt. Zo kun je leren van elkaars oplossingen en jezelf de vraag stellen: Is dit ook een risico voor mijn bedrijf?"

Tip van de week?
Van Zyl: “Heb aandacht voor je mensen. In deze totaal veranderde situatie is het voor bedrijven onzeker, maar ook voor medewerkers. Door alles via digitale meetings te doen mis je een stuk verbondenheid met de organisatie.”