Trainingskit weerbaarheid en integriteit vanaf nu beschikbaar

Trainingskit weerbaarheid en integriteit vanaf nu beschikbaar

Met de trainingskit weerbaarheid en integriteit heeft u als bedrijf zélf het instrument in handen om intern aan de slag te kunnen blijven gaan met bewustwording en weerbaarheid. Om een idee te krijgen welke leerdoelen u met deze trainingskit kunt nastreven, hierbij alvast een inkijkje.

Aan de hand van een video van iemand die daadwerkelijk geholpen heeft bij drugssmokkel, worden in de training vier grote thema's behandeld, waarmee verschillende interne doelgroepen kunnen worden uitgedaagd.

1. Intern hulp bieden

Leerdoelen voor medewerkers operatie en kantoor:

 • U kent de mogelijke signalen van corrupt gedrag onder collega’s.
 • U onderkent het belang van hulp bieden als tegenhanger van verraden.
 • U weet wat, hoe en waar te melden en wat de gevolgen zijn van U melding voor Uzelf en de betrokkenen.
 • U bent zich bewust van de gevolgen van niet melden en/of de positieve effecten van wel melden.

Leerdoelen voor HR-leidinggevenden, management en security:

 • U (her)kent de signalen van corrupt gedrag onder collega’s/werknemers.
 • U draagt het belang van hulp bieden als tegenhanger van verraden actief uit.
 • U creëert zichtbaar en in gezamenlijkheid een veilige cultuur/werkvloer.
 • U creëert de gelegenheid om hulp te bieden door een transparante meldingsprocedure.
 • U stimuleert werknemers iemand in vertrouwen te nemen.
 • U communiceert helder over signalen, werkwijzen en gevolgen van een melding.

2. Persoonlijke veiligheid

Leerdoelen voor medewerkers operatie en kantoor:

 • U weet wat u moet doen in een onveilige situatie waarin uzelf zich bevindt.
 • U weet wat u moet doen als u een onveilige situatie signaleert op de werkvloer.

Leerdoelen voor HR-leidinggevenden, management en security:

 • U benoemt protocollen/procedures en regels die gelden in het geval van een onveilige situatie.

3. Inrichting integere organisatie

Leerdoelen voor medewerkers operatie en kantoor:

 • U benoemt de sociale, werkgerelateerde en situationele factoren die maken dat mensen meewerken aan drugssmokkel.
 • U benoemt zwaktes in de organisatie die gelegenheid creëren.
 • U weet hoe en waarom collega’s aan te spreken op gedrag dat hen aantrekkelijk maakt voor drugscriminelen en/of wat afwijkt van afspraken over gedrag.

Leerdoelen voor HR-leidinggevenden, management en security:

 • U benoemt de sociale, werkgerelateerde en situationele factoren die maken dat mensen meewerken aan drugssmokkel.
 • U bent zich bewust van structuren en processen in de organisatie die gelegenheid bieden en/of niet-integer gedrag creëren.
 • U benoemt preventieve instrumenten die veroorzakende factoren frustreren.
 • U creëert beleid dat preventieve instrumenten ondersteunt ten aanzien van HR en inkoop/relatiebeheer.
 • U draagt kernwaarden die integer gedrag stimuleren actief uit en fungeert als voorbeeld.

4. Herhaling containertraining

Leerdoelen voor medewerkers operatie en kantoor:

 • U benoemt welke hulp nodig is en van wie.
 • U benoemt manieren om ronselen te voorkomen.
 • U bent zich bewust van de gevolgen en impact van hulp bieden.
 • U bent zich bewust dat één keer meedoen geen optie is.

Klinkt interessant?
De trainingskit wordt volgens het train-de-trainer principe bij bedrijven geïntroduceerd. Hiervoor doorlopen we een workshop die ongeveer 1,5 uur duurt. Daarna weet u hoe de trainingen precies werken en hoe u de onderdelen kunt toepassen die voor u waardevol zijn. Interesse? Stuur een mail naar info@rotterdamsehavenveiligehaven.nl en wij nemen contact met u op!

Er zijn daarnaast nog beperkt plaatsen beschikbaar voor de Containertraining Ronselproof. Inschrijven kan hier.