Agenda

Themaworkshop Mogelijke gevolgen van de AVG in de arbeidsketen

Eind vorig jaar hebben wij u met een tweetal workshops geïnformeerd over de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor bedrijven in de Rotterdamse haven en meer specifiek over de privacyaspecten rondom het werken met bijzondere persoonsgegevens zoals het (laten) uitvoeren van alcohol- en drugstesten. Met name het laatste aspect blijkt een lastig knelpunt te zijn in de dagelijkse praktijk waarbij zich een dilemma voordoet tussen het borgen van de veiligheid enerzijds en het beschermen van de privacy anderzijds.

Graag nodigen Deltalinqs en de VOMI u uit voor een speciale themaworkshop: ‘Mogelijke gevolgen van de AVG in de arbeidsketen: Hoe ver gaat de privacybescherming bij het inzetten van inleenkrachten en dienstverleners?’

Deze workshop gaat specifiek in op de mogelijke gevolgen van de AVG voor een aantal veelvoorkomende werkprocessen van contractors, transportondernemers en logistieke dienstverleners. Met name het uitwisselen van persoonlijke gegevens bij de voorbereiding van grote projecten, het vaststellen of een inlener ‘fit for work’ is (bijvoorbeeld alcohol- en drugscontroles) en het werken met betrouwbare databronnen (CargoCard, DSP) komen hierbij aan bod. Aan de hand van een aantal stellingen gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk zullen enkele veelvoorkomende werkprocessen waarop de AVG van invloed zal zijn, worden belicht.

Doelgroep
MT-leden en middenkader op het gebied van veiligheid en contractormanagement, in het bijzonder belast met het verwerken van persoonlijke gegevens. De informatie is op strategisch/tactisch niveau en richt zich met name op verantwoordelijken voor het verwerken van persoonlijke gegevens bij opdrachtgevers, contractors, transportondernemers en logistieke dienstverleners (bijvoorbeeld veiligheid- en securitymanagers, projectleiders, bedrijfsjuristen en coördinatoren voor learning & development).

Kosten
Deltalinqs- en VOMI-leden kunnen gratis deelnemen.

Datum en tijdstip:
2018-03-20T13:00:00 2018-03-20T17:00:00
Locatie:
Van der Valk Hotel Ridderkerk
Adres:
Krommeweg 1
2988 CB Ridderkerk
Aanmeldperiode:
2018-02-12T15:00:00 2018-03-19T23:30:00