Themabijeenkomst Veiligheidscultuur

Themabijeenkomst Veiligheidscultuur

Er zijn veel initiatieven op het gebied van veiligheidscultuur en evenzoveel meetinstrumenten, survey’s en andere cultuurderivaten op de markt. Reden voor Deltalinqs om al die initiatieven, kennis en ervaringen in een bijeenkomst bij elkaar te brengen.

Op 24 november jl. organiseerde Deltalinqs daarom een interactieve sessie in het EIC onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Jop Groeneweg. Groeneweg trapte de bijeenkomst af met de vraag of het meten van cultuur überhaupt wel iets oplevert. Sturen op cultuur heeft wel degelijk zin, als organisaties ook echt aan de gang gaan met het verbeteren van operationele processen. Erwin de Bruin van BRZO-plus gaf aan dat cultuur wel degelijk meetelt in de inspectie-intensiteit, uiteraard naast intrinsieke risico’s, het aantal en type overtredingen en omgevingsfactoren.

Vervolgens was het tijd voor de presentaties van DCMR (Niek Hoogervorst), ExxonMobil (Coen den Heijer) en BP (Vera Sperna Weiland). Niek Hoogervorst vertelde dat hij met o.a. Groeneweg en Den Heijer aan de basis heeft gestaan van de cultuursurvey zoals die door Exxon en BP zijn uitgevoerd. Een goede, niet te lange vragenlijst, die ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd is. BP en ExxonMobil gaven aan daadwerkelijk iets aan de survey te hebben gehad. Zij hebben hier vervolgens ook acties aan gekoppeld. Door de oogharen heen, zie je dat beide bedrijven op de cultuurladder zeker een 4 (op een schaal van 5), dus goed, scoren. Maar als je inzoomt op met name de zaken waar de perceptie van management en werkvloer afwijken, valt er nog genoeg te verbeteren. Het was ook goed om te horen dat beide bedrijven na het doen van de survey ook nog op hun eigen wijze een verdiepingsslag hebben aangebracht om verder te verbeteren.

Air Liquide (Philippe Engels en Rob Laarman) vertelden vervolgens over hun deelname aan de pilot in het kader van ‘just culture’, die nog onder de voorganger van Safety Delta Nederland (SDN) is opgestart. Hierbij wordt veel meer gestuurd op complimenten delen, transparantie, niet zoeken naar schuldigen, maar verbeteren. Dat gebeurt door meer verantwoordelijkheid te geven: 'less rules, more tools.' Binnen de Rotterdam-sites is dit programma goed bevallen, waardoorAir Liquide dit ook binnen al hun Beneluxvestigingen zal introduceren.

Als laatste spreker gaf Johan van Middelaar (Safety Delta Nederland, SDN) inzicht in de projecten die binnen SDN lopen of worden gestart die de veiligheidscultuur raken.

Na de presentaties volgde een mooie discussie met de zaal. De bottomline van de conclusie van alle sprekers en hun ervaringen is dat een survey of methode er is om met elkaar in gesprek te gaan. We moeten elkaar dan serieus nemen en ook duidelijk naar aanleiding van uitkomsten aan de slag te gaan, zoals Groeneweg aan het begin van de bijeenkomst al zei. Ook als je zaken (nog) niet doet is het belangrijk om goed terug te koppelen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

De ruim vijftig deelnemers aan de bijeenkomst waren allen zeer positief, wat duidelijk maakt dat ook na de introductie van het begrip veiligheidscultuur we nog steeds op zoek zijn hoe hier continue in te verbeteren. Naar aanleiding van deze positieve feedback beraadt Deltalinqs zich over de vraag hoe aan dit onderwerp in 2023 een vervolg kan worden gegeven. Want dat het leeft is duidelijk.