Stofoverlast Hoek van Holland

Stofoverlast Hoek van Holland

Deltalinqs heeft de ontwikkelingen rondom de stofoverlast in Hoek van Holland nauwlettend gevolgd in de laatste weken. Wij betreuren het dat de bewoners deze overlast ervaren en onderschrijven het belang van een veilige en gezonde leefomgeving.

Een jaar geleden, tijdens de storm van 10 augustus 2019, waren er voor het eerst sinds lange tijd veel klachten over stofoverlast in Hoek van Holland. Dit was voor de gebiedscommissie Hoek van Holland (gemeente Rotterdam) aanleiding om een werkgroep op te richten met als doel overleg te voeren met betrokken partijen om zo stofoverlast te voorkomen. Daarin hebben naast de gebiedscommissie, de DCMR, GGD, vertegenwoordigers van de bewoners en het bedrijfsleven (EMO en EECV en Deltalinqs) zitting.

Binnen deze werkgroep is door de DCMR een plan van aanpak opgesteld met als doel een onderzoek te starten om inzicht te krijgen in de hoeveelheid en de samenstelling van het neerdalend stof, zodat de bron en de hinder die door de bewoners van Hoek van Holland wordt ervaren te herleiden zijn. Dit onderzoek is begin dit jaar van start gegaan.

In de afgelopen periode zijn er honderden klachten ingediend over stofoverlast in Hoek van Holland. Dit houdt zeker ook de media en de Rotterdamse politiek niet ongemoeid. Meerdere bedrijven investeren inmiddels in extra maatregelen om overlast - ondanks de droogte en vaak harde wind - zoveel mogelijk te voorkomen. De DCMR voert extra inspecties uit en er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van het stof. Niet eerder dan na het onderzoek, wanneer deskundigen de uitkomsten hebben kunnen beoordelen, kunnen conclusies worden getrokken.

Samen met het Havenbedrijf Rotterdam heeft Deltalinqs nog eens extra aandacht gevraagd bij het college van B en W voor de zorgvuldigheid in dit dossier.

Brief DL en HbR aan college van B en W over stofoverlast HvH
Brief college van B en W als reactie op brief DL en HbR over stofoverlast HvH