Agenda

Special Masterclass Omgevingswet (Arcadis/Ozinga)

Masterclass door onze buitengewone leden Arcadis Nederland B.V. en Ozinga Advocaten waarbij zij u informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet.

Inhoud Masterclass
Ineke Noordhoek (Arcadis) en Jeanette Ozinga (Ozinga Advocaten) behandelen ieder vanuit hun eigen invalshoek enkele relevante en actuele aspecten van de Omgevingswet die in 2021 in werking zal treden. Dit zullen zij o.a. doen aan de hand van een concreet voorbeeldbedrijf.
Aan de orde komen de planologische mogelijkheden, waar Rotterdam nu reeds op anticipeert; het vervallen van het begrip ‘inrichting’; het vervallen van de onlosmakelijkheid tussen ‘bouwen’ en ‘milieu’ en wat daarvoor in de plaats komt. Omdat de inwerkingtreding van de wet nu snel dichterbij komt, zal tevens het overgangsrecht worden behandeld.
Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel (1 à 2 personen per bedrijf). Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met nadere informatie over de Masterclass. 
Bij afwezigheid zonder afmelding wordt een rekening gestuurd van € 25,-.
Meer informatie: Jacqueline Pronk, tel. (010) 40 20 321.

Datum en tijdstip:
2019-10-10T16:00:00 2019-10-10T17:30:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2019-01-01T00:00:00 2019-10-09T17:00:00