Routekaart naar 90% broeikasgasreductie

Routekaart naar 90% broeikasgasreductie

Op 7 maart presenteerde branchevereniging VNCI de Routekaart Chemie 2050. Die geeft weer dat het technisch mogelijk is om in 2050 een reductie van alle broeikasgassen met 80-95 procent te bereiken.

De kosten daarvan begroten de onderzoekers op 64 miljard euro, voor de industrie en de energiesector samen. De helft daarvan wil het bedrijfsleven zelf dragen.

Van de overheid verwacht de VNCI veel steun, zowel financieel als in regelgeving en infrastructuur. Zo moet er nieuwe infrastructuur komen voor warmte en CO2 en toegang tot voldoende hernieuwbare energie. Ook ziet de VNCI een rol voor de overheid in het faciliteren van programma’s op het gebied van waterstof, elektrificatie, CCS, recycling en bioraffinage, inclusief opschaling in demonstratiefabrieken. En, heel belangrijk: de overheid moet toezien op een eerlijk speelveld voor de Nederlandse industrie.

Reactie Deltalinqs
"Goed dat dit rapport er is", zegt Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum. "De VNCI heeft via deze studie ontwikkelpotentieel in kaart gebracht. Naar mijn mening blijft in het rapport onderbelicht wat er al in het Rotterdamse havengebied gebeurt. Er is ontzettend veel nodig om die grootschalige CO2-reductie te bereiken en voor mij onderstreept het rapport het belang van onze projecten in Rotterdam."