Rotterdam wil extra aanlanding groene stroom

Rotterdam wil extra aanlanding groene stroom

Windenergie, opgewekt door windparken op de Noordzee, is een van de belangrijkste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Binnen de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) kijkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hoe de energie van nog te bouwen windparken op zee straks het beste aan land kan worden gebracht. In Rotterdam weten we het wel: via de Tweede Maasvlakte!

Een brief met die strekking en een uitleg ervan is half december verstuurd aan het Ministerie van EZK. De afzender is een groep van vijftien bedrijven en organisaties, verenigd in het Rotterdams Klimaatakkoord. De groep bepleit een extra aanlanding van 2GW aan elektriciteit uit wind-op-zee. Deze aanlanding kan dan op de Tweede Maasvlakte direct benut worden om groene waterstof te produceren in het conversiepark met elektrolyzers dat nu al in ontwikkeling is.

Zeker wanneer binnenkort de waterstofbackbone in de Rotterdamse haven klaar is, kan de waterstof meteen per pijpleiding geleverd worden aan afnemers in de regionale industrie. En vanaf 2030 zelfs buiten Rotterdam. Daarnaast kan de elektriciteit ingezet worden voor directe elektrificatie van de regionale industrie. Ook kan de elektriciteit gebruikt worden voor walstroom: zo kunnen vele duizenden vrachtschepen gedurende hun verblijf in de Rotterdamse haven hun dieselgenerator uitzetten en groene elektriciteit gebruiken. En de extra aanlanding kan een enorme stimulans betekenen voor de doorgroei naar een grootschalige offshore windsector in de Rotterdamse haven.

Klimaatdoelen en verdienvermogen
De extra aanlanding in Rotterdam kan een impuls geven aan nationale klimaatdoelen en het verdienvermogen van Nederland, schrijft de groep van vijftien bedrijven en organisaties, verenigd in het Rotterdams Klimaatakkoord. Rotterdam is immers een motor van de Nederlandse economie, maar zorgt tegelijkertijd door de afhankelijkheid van fossiele energie nu nog voor veel CO2-uitstoot. Die kan omlaag gebracht worden door veel meer groene elektriciteit in te zetten. Door die verduurzaming wordt het industriecluster meteen toekomstbestendig en zo gaan klimaatdoelen en economie hand in hand. Zeker wanneer de extra groene elektriciteit Rotterdam op weg helpt een groene waterstofhub van internationale betekenis te worden.

Maatschappelijke meerwaarde
Wethouder Arno Bonte (Energietransitie), voorzitter Floris de Groot van de Rotterdamse Klimaattafel Schone Energie en voorzitter Alice Krekt van de Rotterdamse Klimaattafel Haven en Industrie schrijven in hun brief: "We zetten ons in voor een ambitieuze regionale klimaataanpak. We zien grote kansen in ketensamenwerking en zien opwek van groene stroom en verduurzaming van het Haven Industrieeel Complex dan ook als één opgave. We bieden de hier aanwezige kennis graag aan voor het realiseren van de opwek, aanlanding en het gebruik van de groene stroom, met als doel de hoogst mogelijke maatschappelijke meerwaarde voor Nederland. Let’s make it happen!"