Rotterdam pakt kansen in energietransitie

Rotterdam pakt kansen in energietransitie

De uitslag van de Europese verkiezingen op 23 mei bracht de VVD vier zetels. Caroline Nagtegaal, nummer 3 op de VVD-kandidatenlijst, was daarmee verzekerd van haar herbenoeming als lid van het Europees Parlement. Caroline heeft duidelijke Rotterdamse 'havenroots' en de energietransitie in de haven ligt haar nauw aan het hart: "Volgens mij is het een goede zet om volle bak in te zetten op de energietransitie in combinatie met het verzilveren van de economische kansen die deze biedt."

Hoe zit dat eigenlijk met die Rotterdamse havenroots?
"Ik heb lange tijd bij het Havenbedrijf Rotterdam gewerkt. Eerst voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte, later deed ik de belangenbehartiging van de haven bij de Europese Unie in Brussel. In die tijd heb ik gemerkt hoeveel invloed 'Europa' op de Rotterdamse haven heeft: de goede dingen, maar ook hoe belemmerend sommige regelgeving kan werken. Later werd ik door de VVD gevraagd om kandidaat te worden voor het Europees Parlement. In 2016 werd ik daadwerkelijk parlementslid, doordat Cora van Nieuwenhuizen minister werd en ik haar opvolgde in het Europees Parlement."

Wat is jouw visie op de energietransitie?
"In mijn portefeuille zit monetair beleid, maar ook transport en vooral industrie, onderzoek en energie. In die hoedanigheid houd ik me veel bezig met de energietransitie. We hebben maar één wereld en die moeten we schoner doorgeven aan de generatie na ons. Vanuit dat streven moeten we tempo maken met de energietransitie. Tegelijkertijd moet de transitie ook betaalbaar en behapbaar zijn. Daarom vind ik het geweldig dat een organisatie als het Deltalinqs Climate Program een voortrekkersrol neemt in de energietransitie en die hand in hand laat gaan met meer economische groei. Want juist de overgang naar een duurzame industrie biedt grote kansen. Hier vloeien de banen en voorspoed van de toekomst uit voort.’

Vindt de verduurzaming in het juiste tempo plaats?
"Het is mooi dat de Europese Unie het CO2-reductiedoel heeft verhoogd naar 40% in 2030. Nederland doet er nog een schepje bovenop en streeft naar 55% in 2030. Maar waar dit alles mee staat of valt is de prijs voor CO2-uitstoot. Die prijs moet omhoog en dat moet echt op Europees niveau aangepakt worden. Er zijn helaas landen in Europa die niet willen hervormen en dit tegenhouden. Ik zou het een goed idee vinden als er niettemin een Europese CO2-reductiekoplopersgroep ontstaat met Nederland als één van de kartrekkers. Europa moet dat dan steunen met subsidie, want ik hecht sterk aan een eerlijk speelveld voor bedrijven in Europa."

Is er Europees geld voor steun aan verduurzaming van de Rotterdamse haven?
"Als liberaal ben ik tegen een uitdijend EU-budget. Maar ik vind wél dat er méér geld moet naar innovatie in de industrie. Daar heb ik dan ook voor gepleit bij het vaststellen van het innovatiesubsidieprogramma Horizon 2020 van de EU, waar ook de verduurzaming van de Rotterdamse haven en industrie van kan profiteren. Daarbij vind ik het belangrijk dat we inzetten op een mix van duurzame energiebronnen. Met alleen zon en wind komen we er niet. Waterstof en ook kernenergie zullen onderdeel zijn van de Europese mix, maar dan wel zo 'groen' mogelijk. Hetzelfde geldt voor fossiel: we kunnen er lang en kort over praten, maar voorlopig blijft het onderdeel van onze energiemix. Zolang we die maar steeds schoner maken is daar niets mis mee."

Doen we het in Rotterdam goed, vanuit Europees perspectief bezien?
"Ik vind het prachtig om te zien dat Nederland een voorlopersrol wil vervullen en dat er nu zelfs een Rotterdams Klimaatakkoord in de maak is, waarin het Deltalinqs Climate Program een belangrijke rol speelt. Volgens mij is het een goede zet om volle bak in te zetten op de energietransitie in combinatie met het verzilveren van de economische kansen die deze biedt. Zo zullen we in Rotterdam hét voorbeeld voor Europa worden!"