Agenda

Q&A-ontbijt Infra & Bereikbaarheid

Laat u tijdens deze Q&A-sessie bijpraten over actualiteiten binnen het domein Infrastructuur & Bereikbaarheid.

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

Net op zee 
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op zee IJmuiden Ver Gamma
Tennet - Camiel Masselink, omgevingsmanager:

Het ministerie van EZK en TenneT zijn gestart met de voorbereidingen voor een tweede ondergrondse hoogspanningsverbinding vanuit windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar de Maasvlakte: Net op zee IJmuiden Ver Gamma. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft de scope van het onderzoek en ligt t/m 28 oktober 2021 ter inzage.

Haringvlietbrug
Rijkswaterstaat - Frans Loman, projectleider

20211013_Maasvlakte_WEB_V4.jpgWindpark Maasvlakte 2
Eneco - Jeanette Quak, omgevingsmanager

Eneco bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat een windpark op de zeewering van Maasvlakte 2. 
De bouw van het windpark staat gepland vanaf begin 2022.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Graag praten we de deelnemers van het Infra-ontbijt bij over de activiteiten die op stapel staan en de impact hiervan op de omgeving.

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel. Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met de uitnodiging voor de online sessie. 
Meer informatie: Jacqueline Pronk, tel. 06-12918139.

Datum en tijdstip:
2021-12-15T08:30:00 2021-12-15T10:00:00
Locatie:
MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2021-10-07T08:30:00 2021-12-14T17:00:00