Agenda

Q&A ontbijt doel 3 Een goed bereikbaar haven- en industriegebied

Laat u tijdens deze online Q&A-sessie bijpraten door DL-Beleidsadviseur Edwin Kotylak over actualiteiten binnen het domein Infrastructuur & Bereikbaarheid.

Verder wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen:

Update werkzaamheden Suurhoffbruggen
Rijkswaterstaat geeft een update over:
- de instandhouding van de bestaande Suurhoffbrug
- stand van zaken nieuwe tijdelijke brug
- de lange termijn oplossing

Werkzaamheden Botlekbrug
A-Lanes A15 informeert over de Afbouw Spoor op de Botlekbrug en de impact op de verkeerscirculatie, met name voor ADR-verkeer.

Project Net op zee IJmuiden Ver Beta
TenneT geeft een update over het project Aanlanding windpark op Maasvlakte, met de verwachte impact op de boven- ondergrond en hoe het verdere besluitvormingsproces verloopt.

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel. Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met de uitnodiging voor de online sessie. 
Meer informatie: Jacqueline Pronk, tel. 06-12918139.

Datum en tijdstip:
2020-09-08T08:00:00 2020-09-08T10:00:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2020-01-01T08:30:00 2020-09-07T17:00:00