Prominente positie H-vision in waterstofvisie Rotterdam

Prominente positie H-vision in waterstofvisie Rotterdam

H-vision heeft een prominente positie in de ‘Gemeentelijke Visie op Waterstof’ die Rotterdam op 21 juli presenteerde. De gemeente Rotterdam kiest ervoor om de komende decennia waterstof vooral in te zetten om de industrie te vergroenen en in de rol als grondstof voor de chemie.

De gemeente beschouwt blauwe waterstof als een essentiële stap om het Haven Industriële Cluster (HIC) te verduurzamen en tegelijkertijd een gezonde markt te creëren voor waterstof. Daarbij gaat het om de waterstof van H-vision die vooral wordt ingezet als brandstof om hoge temperatuurwarmte op te wekken voor de procesindustrie. Voor zover dit niet op basis van bijvoorbeeld elektriciteit mogelijk is, noemt de gemeente het gebruik van blauwe waterstof een efficiënte oplossing om de CO2-uitstoot van de industrie terug te brengen.

De gemeente heeft voor het visiedocument een afwegingskader opgesteld waarvoor waterstof moet worden ingezet. Dan gaat het achtereenvolgens om grondstof, brandstof voor industriële warmte, brandstof voor zwaar transport en vervoer en ook opslag en netstabiliteit.

Die prioriteitsstelling leidt ertoe dat de gemeente het project H-vison heeft opgenomen in het overzicht van waterstofprojecten die de visie helpen realiseren. Rotterdam vindt H-vision vooral belangrijk voor zowel het opwekken van hoge temperatuurwarmte als de elektriciteitsproductie in de bijdrage aan de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Waterstof.jpg