Port of Pride slider.2

Port of Pride

Iedereen is welkom in de haven en voor iedereen is er kans op een mooie baan. Ongeacht gender of etnische achtergrond. Bedrijven uit de achterban van Deltalinqs die deze boodschap onderschrijven, hebben zich verenigd binnen het netwerk Port of Pride en zetten zich in voor diversiteit op de werkvloer door verschillende initiatieven te ontplooien. Hiermee willen de bedrijven de poorten openzetten voor doelgroepen die tot op heden relatief ondervertegenwoordigd zijn in de Rotterdamse haven en industrie.

Binnen het netwerk van Port of Pride wordt samengewerkt aan:

 • Inclusiviteit op de werkvloer
  (Voor)oordelen over anderen of zelfs het buitensluiten van mensen die om welke reden dan ook anders zijn, komt nog dagelijks voor. Zichtbaar of onzichtbaar, bewust of onbewust kunnen collega’s elkaar het leven moeilijk maken, waardoor talentvolle mensen het soms liever voor gezien houden. Personeel waar veel tijd en aandacht aan is besteed om te werven, haakt teleurgesteld af.
 • Aandacht voor veiligheid
  Bedrijven in de Rotterdamse haven en industrie hebben veel aandacht voor veilig werken. Maar veiligheid op het werk bestaat uit veel verschillende ingrediënten: van cursussen en procedures tot persoonlijke beschermingsmiddelen die levens redden. Jezelf kunnen zijn en geaccepteerd worden zoals je bent, is een ander soort veiligheid. Op een goede werkplek is oog voor veiligheid op alle niveaus. Deze vormen van veiligheid, die meer met cultuur en aandacht te maken hebben, zijn nog niet overal geborgd.
 • Zichtbaarheid
  Sommige bedrijven in de Rotterdamse haven zijn onzichtbaar voor mensen uit alle genoemde doelgroepen, omdat niet iedereen zich kan identificeren met de branche of het specifieke bedrijf. Zichtbaar worden voor ‘minder voor de hand liggende’ potentiële werknemers betekent dat de vijver met goed personeel groter wordt. Zo krijgt diversiteit in de haven een gezicht.
 • Aan de slag
  Het netwerk Port of Pride werkt samen met 010 Inclusief om de stad meer bij de haven te betrekken, maar ook op projecten in Rotterdam-Zuid om kinderen met een migratieachtergrond al van jongs af aan mee te geven dat de haven een gave werkplek is.

Wilt u met uw bedrijf ook aan de slag met diversiteit en inclusie? Dan kunt u bij 010 Inclusief terecht voor ondersteuning. Samen met de kwartiermakers gaat u aan de slag met een actieplan waarin gezamenlijk realistische doelen gesteld worden, inclusief concrete activiteiten. Jaarlijks wordt gekeken in hoeverre uw bedrijf daarin slaagt en wat er gedaan zou moeten worden om het bij te schaven.

Concreet aan de slag? Neem dan contact op met 010inclusief@ser.nl.