Pilot Seveso Top Leadership

Pilot Seveso Top Leadership

In 2011/2012 sloegen een aantal landelijke branches - waaronder VNCI, VNPI, VOTOB en VHCP - de handen ineen om het samenwerkingsverband Veiligheid Voorop op te richten. Dit werd gedaan om met name de veiligheidscultuur van bedrijven te verbeteren. Een van de pijlers die invulling moest krijgen was betrokken leiderschap.

Een aantal regionale veiligheidsnetwerken, waaronder ook Deltalinqs, heeft gezamenlijk een vijfdaagse training ontwikkeld om deze pijler invulling te geven met als doel het creëren van een kompas voor het leiden van een risicovolle inrichting.

De training bestaat uit theorie, gegeven door trainers die enerzijds al in het basispakket Deltalinqs ‘University’ (Deltalinqs-veiligheidstrainingen met een repeterend karakter) hun sporen hebben verdiend (Zhimble en Petronel Bijlsma) en anderzijds uit storytellers (veelal ook managers vanuit BRZO-bedrijven) die bereid zijn gevonden om vanuit een bepaalde invalshoek uitdagingen uit de praktijk te delen. Dit alles moest leiden tot een persoonlijk plan waarvan op de laatste trainingsdag de resultaten werden gedeeld.

Ook uit onze regio heeft een aantal sitemanagers de training inmiddels op 1 oktober officieel afgerond. Eén van hen is Hanno Schouten, sitemanager bij Neste. Schouten: "Het was een unieke ervaring om samen met andere leidinggevenden van Seveso-bedrijven ervaringen uit te wisselen en na te denken over het verbeteren van je eigen betrokken leiderschap. De training biedt de mogelijkheid om vanuit je eigen ervaring en perspectief verbeteringen te initiëren om je persoonlijke veiligheidsgedrag te versterken, tegelijkertijd krijg je van ervaren professionals en collega's feedback vanuit hun ervaring en omgeving, Praktisch, dynamisch behulpzaam en zeer waardevol. Tijdens de training hebben we onder meer veel gesproken over de menukaart 'betrokken leiderschap', wat mag je verwachten van een betrokken leider en dus van jezelf, dit biedt houvast en is zeer goed te gebruiken in de dagelijkse praktijk. Ik ben zeer dankbaar dat ik heb mogen deelnemen aan deze training binnen de ontwikkeling van de Safety Delta Nederland en kan elke leidinggevende binnen een BRZO dit van harte aanbevelen."

Het team, dat verantwoordelijk was voor het opzetten van deze training, is inmiddels ook gestart met de ontwikkeling van andere modules voor siteverantwoordelijken van hoogrisicobedrijven. Gedacht wordt aan met name de technische kennis alsmede ook wetskennis; uiteraard niet met als doel om specialist te worden, maar wel om aan de specialisten de juiste kritische vragen te stellen. De modules staan ook op de agenda van Veiligheid Voorop. Meer hierover volgt in een later stadium. Voor verdere achtergrondinformatie over betrokken leiderschap, lees het artikel dat hierover in Chemie Magazine is verschenen.