Partijen investeren gezamenlijk 25 miljoen euro in bereikbaarheid Hoeksche Waard

Partijen investeren gezamenlijk 25 miljoen euro in bereikbaarheid Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard, de provincie Zuid-Holland, het waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat hebben afspraken gemaakt om samen circa 25 miljoen euro te investeren in maatregelen om de regio bereikbaar te houden.

Dit zowel vanwege de renovatie van de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024 als voor de verdere toekomst. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die binnenkort wordt getekend.

Samenwerken aan bereikbaarheid, nu en in de toekomst
De Heinenoordtunnel is een belangrijke schakel in de A29 tussen Rotterdam en de Hoeksche Waard, de Zuid-Hollandse Eilanden, de Randstad en Antwerpen. Voor de renovatie gaat de tunnel in 2023 en 2024 verschillende keren dicht. Vanwege de impact op het verkeer en de bereikbaarheid is bovenop de 15 miljoen euro die vorig jaar mei beschikbaar is gesteld een aanvullend pakket bereikbaarheidsmaatregelen van 10 miljoen euro vastgesteld. Minister Van Nieuwenhuizen heeft hiervoor een kleine 4 miljoen euro aan extra budget gereserveerd.

De andere betrokken partijen hebben aangegeven samen zo’n 6 miljoen euro vrij te willen maken voor maatregelen die niet alleen bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel, maar ook aan de bereikbaarheid op de lange termijn. Met deze overeenkomst leggen partijen onder andere vast zich in te zullen spannen voor de omschakeling naar een duurzamere mobiliteit.

Belangrijkste bereikbaarheidsmaatregelen

  • Tweede Heinenoordtunnel (buis die nu in gebruik is voor landbouwverkeer) geschikt maken voor de lijndiensten van Connexxion.
  • Onderzoek naar optimalisatie busdiensten (lijndiensten) van Connexxion en treindiensten vanuit Brabant naar Rotterdam (bijvoorbeeld minder overstappen).
  • Overleg met ponteigenaren over mogelijke hogere vaarfrequentie en tijdelijke vrijstelling van veergeld voor diverse ponten van en naar de Hoeksche Waard.

Klik hier voor het volledige bericht.