Overhandiging Visie 2040 aan minister Cora van Nieuwenhuizen

Overhandiging Visie 2040 aan minister Cora van Nieuwenhuizen

Op 4 juli 2019 heeft de Logistieke Alliantie de ‘Visie handel en logistiek 2040’ overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen. De Logistieke Alliantie, een nieuw bondgenootschap van achttien organisaties uit het bedrijfsleven, de brancheorganisaties en infrastructuurbeheerders, waaronder Deltalinqs, hebben deze visie ondertekend.

Met een ambitieus programma wil zij voor het nationaal en internationaal transporteren en opslaan van goederen Nederland nog competitiever, veiliger en duurzamer maken.

Visie 2040 voor de Minister
Volgens de Logistieke Alliantie is de Visie 2040 eigenlijk een aanbod aan Nederland. De visie op 2040 van de Alliantie is dat de aanvoer, afvoer en levering van goederen ‘state of the art’ groen, veilig, menswaardig en betaalbaar plaatsvinden. Steven Lak, voorzitter Deltalinqs en Logistieke Alliantie: “Met concrete acties in ons logistieke systeem willen we de komende jaren samen met de overheid een nog mooier en veiliger Nederland dichterbij brengen."

Minister Van Nieuwenhuizen: “Ons logistieke landschap is essentieel om Nederland als handelsland op de wereldkaart te houden. Daarom is het goed dat het bedrijfsleven de handen ineenslaat om het nationaal en internationaal opslaan en vervoeren van goederen de komende jaren veiliger, schoner en efficiënter te maken. De Logistieke Alliantie beschikt over serieuze slagkracht om dat verschil bedrijfslevenbreed te gaan maken." 

Goederenvervoer is overal
“Welvaart in Nederland is ondenkbaar zonder goed goederenvervoer. We staan er als burgers echter te weinig bij stil en dat is niet goed”, zegt Lak. ”De aan- en afvoer van goederen is overal om ons heen en komt ook nog eens steeds dichterbij huis. We bestellen graag vanuit huis kleding, apparatuur, tuinspullen en voedingswaren en willen die graag op tijd en heel geleverd krijgen." Daarbij constateren de achttien partners een maatschappelijke noodzaak om leveringen met emissiearme en stillere schepen, vliegtuigen, treinen en vrachtauto’s plaats te laten vinden en op een veilige manier. Dat gaat allemaal nog niet vanzelf.

Keihard werken aan schoner en stiller vervoer
Lak: “De veranderende wereld vraagt om een plan. Met deze visie geeft het hele bedrijfsleven aan hoe wij het logistieke systeem willen inrichten om Nederland ook na 2040 duurzaam welvarend te houden. We gaan de komende jaren keihard aan de slag met schoner en stiller transporteren van goederen in binnen- en buitenland. We gaan het vervoer en de opslag van producten nog veiliger maken. En niet in de laatste plaats willen we ook het werken in logistieke functies echt uitdagend houden.”

Samen met topsector Logistiek
De Logistieke Alliantie werkt met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Topsector Logistiek aan een samenhangende goederenvervoeraanpak. Die bestaat uit een goederenvervoeragenda, een topsector logistiek agenda en projecten die het bedrijfsleven zelf oppakt. Met het ‘ambitiedocument Topsector Logistiek’, dat ook op 4 juli door trekker Aad Veenman aan de minister werd aangeboden, onderschrijven het Ministerie van IenW, de Topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie hun gezamenlijke aanpak van het logistieke systeem voor de komende jaren.

de Logistieke Alliantie bestaat uit: Deltalinqs, evofenedex, Transport en Logistiek Nederland, VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, KNV, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, CBRB, BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders en Air Cargo Netherlands.