Oproep tot een meer ondernemend kabinet tijdens verkiezingsdebat mainport Rotterdam

Oproep tot een meer ondernemend kabinet tijdens verkiezingsdebat mainport Rotterdam

“De haven heeft veel steun nodig; van een ondernemend kabinet dat meedenkt, mee-investeert en zorgt voor duidelijke regelgeving." Dat was een van de conclusies van de nieuwe Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs, tijdens het online verkiezingsdebat op maandag 8 maart. “Mooi om te zien dat politici het besef hebben dat er veel moet gebeuren. Maar af en toe voelde ik weinig urgentie en daar ben ik niet gerust op", concludeerde Victor na afloop van het debat.

Tijdens het debat, georganiseerd door Deltalinqs en Havenbedrijf Rotterdam, kwamen onderwerpen aan de orde als: de stikstofproblematiek, de waterstofeconomie en noodzakelijke investeringen in infrastructuur. Onder leiding van Diana Matroos gingen kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat door middel van een drietal stellingen, ingeleid door ondernemers uit de mainport Rotterdam.

Het eerste thema, de stikstofcrisis en het daardoor onder druk staande vestigingsklimaat, werd ingeleid door Leo Ruijs, CEO Hutchison Ports ECT Rotterdam: "Het stikstofprobleem werkt verlammend op ons investeringsklimaat. We dreigen de boot te missen in de strijd met havens als Hamburg en Antwerpen, waar nog wel volop geïnvesteerd kan worden." In het daarop volgende debat erkenden Barbara Kathmann (PvdA) en Mark Harbers (VVD) het probleem, maar zagen voor de korte termijn geen oplossing. Die moest wat de PvdA betreft gezocht worden in de halvering van de veestapel en volgens de VVD onder meer in de oprichting van regionale stikstofbanken. "Ik ben er niet gerust op. Ik hoop in ieder geval dat het Haven Industrieel Complex hoog op de agenda van de nieuwe coalitie komt te staan. Het is toch dé motor van de Nederlandse economie", concludeerde Leo.

Vervolgens was het de beurt aan Ben Maelissa, directeur/eigenaar van Danser Group. Hij stelde dat er jaarlijks een tekort van 1 tot 1,4 miljard euro is voor het onderhoud van vaarwegen, bruggen en sluizen. "Zonder te investeren in onderhoud van bestaande én nieuwe infrastructuur wordt Nederland onaantrekkelijker voor investeerders", aldus Ben. Investeringen in infrastructuur zijn zeker nodig, gaven Salima Belhaj (D66) en Rob Roos (JA21) aan in het debat. Maar ze waagden zich niet aan bedragen en zagen ook geen voorkeursrol voor de Rotterdamse regio weggelegd ten opzichte van andere grote infrastructurele projecten.

Tot slot kregen Tom van der Lee (GroenLinks) en Henri Bontenbal (CDA) de vraag voorgelegd of Rotterdam dé waterstofhub van Nederland kan worden. Ja, zeiden ze eensgezind. GroenLinks zet daarbij het liefst in op groene waterstof, terwijl het CDA dat nog een veel te grote stap vindt zolang de overheid niet mee-investeert in de infrastructuur voor deze duurzame energie. Managing Director BP Raffinaderij Rotterdam Karen de Lathouder zei in reactie hierop: "Ik ben blij om te horen dat iedereen in waterstof gelooft. De industrie is er klaar voor. Wij zijn op zoek naar actie en antwoord op de vraag ‘hoe gaan we dit allemaal financieren’. Om de klimaatdoelen van 2030 te halen, moeten we nu aan de slag. Want 2030 is voor ons overmorgen.”

Ook Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, uitte zijn ongerustheid na afloop. Zijn boodschap dat de haven onderdeel kan zijn van de oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst, lijkt nog niet overal voldoende gehoord te worden. Castelein: "We worden nog te vaak als oude industrie gezien. Maar we kunnen hier met het bedrijfsleven het verschil maken, op het gebied van klimaat, werkgelegenheid, investeringen en het verdienvermogen. Daarvoor moeten we wel met veel partijen, veel stappen maken over een hele lange periode. En daar hoort een stabiel regerings- en investeringsklimaat bij.”

De komende tijd zal Deltalinqs bij de nieuwe Tweede Kamerleden en (in)formateurs vol inzetten op de lobby voor een goed regeerakkoord en een ondernemend nieuw kabinet.

Heeft u het debat gemist en wilt u dit terugkijken? Dat kan van deze link.
Een compilatie van het debat is via deze link te zien.