Opleiden en stages

Opleiden en stages

Al jaren investeren we als bedrijven in de promotie en inrichting van havengerelateerde opleidingen. In deze huidige tijd komen deze activiteiten onder druk te staan. De Coronamaatregelen maken het noodzakelijke busvervoer van leerlingen bij excursies naar bedrijven erg lastig. De ontvangst van groepen leerlingen past bij veel bedrijven ook niet binnen de hygiënerichtlijnen.

Doordat er gewerkt wordt met minimale bezetting zijn vaak ook minder stageplaatsen beschikbaar voor leerlingen op het mbo en hbo. Zo is er op dit moment een tekort aan circa zeventig stageplaatsen voor de opleiding tot operator in de regio.

Via het Educatief Informatie Centrum (EIC) wordt samengewerkt aan de promotie van en de beroepen in de haven. Kinderen vanuit het primair en voortgezet onderwijs brengen een bezoek aan de haven via projecten als Port Rangers, Week van de Procestechniek en de WereldHavendagen. Met mbo’s en hbo’s in de regio wordt samen nagedacht over de inhoud van de opleidingen en bieden we studenten stages en afstudeeropdrachten.

De huidige crisis heeft al zichtbaar effect op de arbeidsmarkt en waarschijnlijk zal dit de komende maanden nog groter worden. Vanuit dat oogpunt is het begrijpelijk dat de aandacht bij veel bedrijven niet direct is gericht op de promotie van de haven of samenwerking met het beroepsonderwijs. Maar wanneer binnen enkele jaren de economie weer redelijk is hersteld zullen we de jongeren van nu hard nodig hebben als medewerkers van de toekomst. Dat vraagt om anticiperend investeren en ik roep dan ook bedrijven op om waar mogelijk actief te blijven in het bieden van excursiemogelijkheden, stageplaatsen, afstudeerplekken aan de jongeren van nu.