Voorzitterschap Deltalinqs Rotterdamse klimaattafel

Voorzitterschap Deltalinqs Rotterdamse klimaattafel

Een halvering van de CO2-uitstoot, meer schone energie en extra werkgelegenheid. Dat zijn de doelstellingen die de gemeente Rotterdam in een alliantie met meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke instellingen wil realiseren.

Op 10 mei 2019 is de Rotterdamse Klimaat Alliantie officieel van start gegaan.

Via vijf klimaattafels werkt de alliantie aan een concreet maatregelenpakket dat eind dit jaar wordt vastgelegd in een Rotterdams klimaatakkoord. Het samenwerkingsverband tussen de gemeente, het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen wil nog voor het einde van het jaar een Rotterdams klimaatakkoord sluiten met concrete plannen om CO2 te besparen én economische kansen te benutten. Wethouder Arno Bonte (duurzaamheid en energietransitie) heeft hoge verwachtingen van de samenwerking: "We pakken het aan op z’n Rotterdams: niet jarenlang vergaderen, maar de handen uit de mouwen steken en ons richten op concrete projecten. We zien de energietransitie niet alleen als opgave, maar vooral ook als kans voor nieuwe bedrijvigheid, extra banen en een mooiere stad. Die kans willen we benutten."

Rotterdamse Klimaat Alliantie
Er zijn vijf Rotterdamse klimaattafels: schone energie, mobiliteit, haven & industrie, consumptie en gebouwde omgeving. Aan de klimaattafels gaan vertegenwoordigers van de bedrijven en organisaties de komende maanden onder leiding van onafhankelijke voorzitters aan de slag met het uitwerken van concrete projecten: van het ontwikkelen van elektrolyzers in de haven die op grote schaal groene waterstof produceren tot het stimuleren van het gebruik van elektrische deelauto’s in de stad.

Voorzitterschap Rotterdamse klimaattafel
Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program, is benoemd tot voorzitter van de klimaattafel Haven & Industrie. Deze klimaattafel richt zich op verduurzaming van de haven. "Daarbij bouwen we voort op de plannen van het Nationale Klimaatakkoord", zegt Krekt. "Veel van de daar genoemde concrete oplossingen zijn al in gang gezet, maar lokale samenwerking kan zeker een versnelling geven aan een aantal projecten. We gebruiken het werk dat we deden aan de Klimaattafel Rotterdam-Moerdijk als fundament voor een Rotterdamse akkoord. Zo maken we van Rotterdam een duurzame hub en duurzaam industrieel cluster. Hierbij richten we ons op dit moment in het bijzonder op groene waterstof, elektrificatie en circulariteit waaronder CO2-benutting."