Op koers naar een inclusieve haven

Op koers naar een inclusieve haven

Op 12 april 2023 ondertekenden Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, TNO en Maritime Delta de samenwerkingsovereenkomst Inclusieve Haven. Deze overeenkomst richt zich op het bevorderen van diversiteit en inclusief werkgeverschap in de Rotterdamse haven en is een direct resultaat van doorbraakproject 2 van de Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE). Naast de vier bovengenoemde partijen, werkt onder meer ook de gemeente Rotterdam mee aan dit doorbraakproject.

HCCE
De Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE) is een regionale samenwerking om het arbeidsmarktvraagstuk aan te pakken binnen het Haven Industrieel Cluster van Rotterdam. Hierbij zetten de samenwerkende partijen zich in om voldoende menskracht voor de energietransitie op te leiden, aan te trekken en te behouden, waardoor uiteindelijk ook de klimaatdoelen bereikt kunnen worden. Binnen HCCE bestaan er vijf doorbraakprojecten, waarvan het bevorderen van diversiteit en inclusief werkgeverschap er een is (doorbraakproject 2).

Inclusieve Haven
Doorbraakproject 2 heeft een looptijd van 7 jaar (tot 2030) en richt zich op het bevorderen van diversiteit en inclusief werkgeverschap in het Haven Industrieel Complex (HIC) van Rotterdam. Het resultaat op lange termijn is een inclusievere haven waarin het volledige arbeidspotentieel wordt benut. Een haven waarin organisaties wendbaar en resultaatgericht kunnen werken en hun eigen organisatie kunnen verrassen én verrijken.

Een greep uit de acties die uitgevoerd zullen worden:

  • Het mobiliseren van het management in het HIC om zich actief in te zetten voor diversiteit en inclusie.
  • Het oprichten van een Community of Practice waarin leren wordt gefaciliteerd door organisaties en experts op gebied van diversiteit & inclusie samen te brengen, instrumenten aan te bieden en sessies te organiseren. Hierbinnen wordt samengewerkt met de partijen 010 Inclusief en Voor Goed Agency.
  • Het organiseren van strategiematchsessies waarin samen met organisaties wordt gekeken naar waar ze staan en welke koers ze willen varen op gebied van diversiteit en inclusie.
  • Het in beeld brengen van verhalen van mensen: zowel waar het goed gaat, als waar het nog schuurt.

Samen toekomst maken
De samenwerkende partijen willen bewegen naar ondernemen met impact, inspirerend inclusief zijn, intrinsieke motivatie losweken en aandacht hebben voor de mens achter de werknemer. Zij willen samen met de organisaties in het cluster deze beweging maken. Kortom, samen toekomst maken.