Online kennis en inspiratie via onze partners

Online kennis en inspiratie via onze partners

Weten hoe je 15 tot 50% energiebesparing bereikt? Hoe het ook alweer zit met de inzet van een e-boiler of warmtepomp? En waarom het eigenlijk belangrijk is dat er een Garantie van Oorsprong-certificaat wordt ontwikkeld voor onder andere groene waterstof? Dit en meer komen aan de orde in verschillende webinars georganiseerd door partners van het Deltalinqs Climate Program; de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

Energiebesparing
Op 23 maart organiseert de RVO een webinar over nieuwe partners en businessmodellen, die ontstaan door de klimaatuitdagingen en het mogelijk maken de CO2-uitstoot in de industrie te verminderen. Met aansprekende voorbeelden van onder meer Eneco en Global Green. Meer informatie en aanmelden

Elektrificatie
De RVO organiseert tevens - samen met onder andere de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) - een serie webinars over elektrificatie. Elektrificatie vereist grootschalige investeringen in nieuwe technologieën voor de industrie, om CO2 terug te brengen en verduurzaming te realiseren. Het eerste webinar op 11 maart gaat over e-boilers. Meer informatie en aanmelden

Garantie van Oorsprong-certificaten
De Garantie van Oorsprong (GO) is al langer bekend als bewijsstuk waarmee je de herkomst van duurzaam geproduceerde elektriciteit kunt aantonen. Momenteel is er een Europese norm in de maak voor GO’s voor energie uit hernieuwbare bronnen voor elektriciteit, gas (biomethaan), waterstof en warmte. Op vrijdag 19 maart houdt het NEN hierover een webinar. Sprekers zijn de voorzitter van de normcommissie namens Vertogas en betrokken partijen Shell, Nouryon en het project CertifHy. Meer informatie en aanmelden