Ondersteuning Rotterdamse ondernemers bij impact Coronacrisis

Ondersteuning Rotterdamse ondernemers bij impact Coronacrisis

De gemeente Rotterdam is samen met de landelijke overheid keihard aan het werk om de gevolgen van het Coronavirus voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment zijn zij druk bezig om de impact van de landelijke economische maatregelen te inventariseren en de praktische uitvoering ervan te regelen. 

Lokale maatregelen voor ondernemers die al zijn genomen

  • Alle ondernemers en zzp'ers in Rotterdam krijgen uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dit gebeurt automatisch en hiervoor heeft u niets te doen. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet.
  • Zoals het kabinet heeft besloten heeft ook de gemeente de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%.
  • Opschorten BIZ-belasting: de oplegging van alle BIZ-aanslagen 2020 worden voorlopig opgeschort. Nader bericht volgt wanneer daar duidelijkheid over is.
  • Uitbreiding capaciteit informatievoorziening via Ondernemen010 en het Regionaal Bureau Zelfstandigen om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.
  • Via het programma Versnellen innovatie MKB werkt de gemeente Rotterdam met de retailsector uit hoe versneld digitalisering ingezet kan worden om de veerkracht van de retailsector te versterken.

Voor meer informatie: brief Barbara Kathmann - wethouder economie, wijken en klein kernen