Schakel versneld over op duurzame waterstof

Schakel versneld over op duurzame waterstof

Op weg naar een duurzame waterstofeconomie zal in de overgangsfase van grijs naar groen ook blauwe waterstof nodig zijn.

Zeker vanwege de grote volumes die nodig zijn en de noodzaak om snel te anticiperen op de klimaatdoelstellingen. Dat staat in een advies aan de Provicie Zuid-Holland door een team van externe deskundigen.

Duurzame – oftewel emissievrije – waterstof is onder meer geschikt om industriële processen van warmte te voorzien, als grondstof voor onder andere de chemische- en petrochemische industrie. Het is bruikbaar als transportbrandstof en zal op termijn de fossiele energie vervangen die op dit moment in de haven wordt verwerkt en doorgevoerd naar de internationale markt. De aanleg van een transportnetwerk voor waterstof van productielocaties naar gebruikers is een publieke taak, vinden de adviseurs.

Jaap Smit, commissaris van de koning, nam het advies 'Naar een groene waterstofeconomie in Zuid-Holland; een visie voor 2030' op 5 maart 2019 in ontvangst.