Uitgelicht: werkwijze binnen het thema proces- & arbeidsveiligheid

Uitgelicht: werkwijze binnen het thema proces- & arbeidsveiligheid

Hoe is de overlegstructuur en werkwijze ingericht binnen het thema proces- & arbeidsveiligheid? Dat is een vraag die ons regelmatig wordt gesteld tijdens ledenbezoeken. De hoogste tijd dus om dit eens nader toe te lichten. Binnen Deltalinqs hebben we vele overleggroepen en commissies. Een aantal van deze overleggroepen en commissies vormt het fundament van het thema proces- & arbeidsveiligheid.

Zij vormen het structurele overleg met de leden om gezamenlijke uitdagingen, zorgen, lobbystandpunten, et cetera uit te wisselen. Die commissies zijn daarmee bepalend voor de speerpunten van de adviseur van Deltalinqs binnen dit thema. In commissies zitten de leden ook om van elkaar te leren, om direct met overheden te kunnen overleggen en op de hoogte te blijven van diverse ontwikkelingen. Daarnaast zijn er diverse externe partijen waarmee de adviseur op regelmatige basis overleg voert

Een overzicht van alle overleggen, zowel intern en extern, en externe partijen waarmee regelmatig overleg plaatsvindt binnen het thema proces- & arbeidsveiligheid, is hier te vinden.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in de commissies worden besproken:

  • ATEX (explosieveiligheid)
  • ARIE (Aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie)
  • Het mogelijk maken van alcoholcontroles bij de poort
  • Leren van incidenten
  • Het nieuwe digitale ‘port communication platform’ om bijzonderheden in het gebied te melden en ontvangen zoals incidenten en extreem weer
  • Veiligheidsgerelateerde onderwerpen op het gebied van de energietransitie en sociale transitie
  • License to operate; zowel met de bevoegde gezagen (vergunningverlening, toezicht en handhaving) als met de omgeving
  • Proces Safety Fundamentals

Daarnaast organiseren wij regelmatig workshops en webinars in samenwerking met onze buitengewone leden. Zij zijn geen vast onderdeel van de overleggroepen en commissies, maar kunnen via deze bijeenkomsten op diverse veiligheidsonderwerpen hun expertise inbrengen en zo hun kennis delen met het Deltalinqs-netwerk. Kortom op veiligheidsgebied wordt ook 2024 weer een uitdagend jaar.

Ook deelnemen in een overleggroep of commissie?
Participeren geeft u als bedrijf kansen om invloed uit te oefenen op divers overheidsbeleid en vergroot uw kennis, die via andere platforms bij Deltalinqs binnenkomen.

Heeft u interesse in deelname of heeft u gewoon een vraag? Neem dan contact op met Frank Kasel, adviseur proces- & arbeidsveiligheid (contactgegevens aan de rechterzijde).

In de volgende editie van de Mailinqs zal de werkwijze binnen het thema milieu & duurzaamheid worden uitgelicht.