Samen verduurzamen is bouwen aan onderling vertrouwen

Samen verduurzamen is bouwen aan onderling vertrouwen

Begin maart is de nieuwe stoomleiding tussen Recycling Kombinatie REKO en Koole Tankstorage Pernis op de Vondelingenplaat geopend. De leiding zorgt voor een vermindering van CO2-uitstoot van 3.000 tot 5.000 ton per jaar. "Ons circulaire productieproces is nu nog efficiënter", zegt REKO-directeur David Heijkoop.

Op de Vondelingenplaat verwerkt REKO oud asfalt dat verontreinigd is met teer. Teer werd in het verleden als bindmiddel gebruikt in de productie van asfalt. Maar omdat koolteer voor het milieu ongewenste componenten bevat, waaronder polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), moet dit verontreinigde asfalt worden bewerkt. REKO maakt hiervan nieuw zand, grind en bindmiddelen die direct kunnen worden gebruikt voor de productie van nieuw beton en asfalt. "Bij dit thermisch en circulaire recyclingproces – want alle afvalstoffen worden voor honderd procent hergebruikt – komt ook een grote hoeveelheid warmte vrij. Die zetten we tot voor kort met een stoomgenerator om in elektriciteit. Zo is onze kringloop gesloten", vertelt David. "Maar als ik naar mijn werk reed, zag ik altijd de stoomketel bij Koole Tankstorage, onze buren. Daar bleken zij gas te verstoken om daarmee stoom te produceren om de plantaardige oliën in hun opslagtanks op de juiste temperatuur te houden. Ik dacht: kunnen zij niet beter direct onze stoom gebruiken, dan sla je toch twee vliegen in één klap?"

Weerbarstig
"Als je één bedrijf zou zijn", gaat David verder, "dan zou dat een van de eerste dingen zijn die je uit efficiencyoverwegingen zou aanpakken. Maar omdat we twee verschillende bedrijven zijn, is die stap veel lastiger te maken. Ik vergelijk het weleens met een deelauto. De gemiddelde auto staat 90% van de tijd stil. Als je die op geschikte tijden zou delen, zou dat voor iedereen veel voordeel opleveren. Ook in dat geval blijkt de praktijk weerbarstig. Het was lastig voor ons om een sluitende businesscase te maken. Allereerst is dit voor geen van beide bedrijven een kernactiviteit. Daarnaast variëren de energieprijzen sterk, dus je terugverdientijd is onzeker. Bovendien moet je beide bereid zijn een beetje in je keuken te laten kijken, en je creëert een afhankelijkheid. Hoe zeker zijn onze stoomleveringen? Je moet elkaars vertrouwen winnen en je moet echt willen bijdragen aan een circulaire toekomst. Dat er subsidie van de provincie Zuid-Holland mogelijk was voor het project, was geen doorslaggevende factor, maar het heeft zeker geholpen." Door gebruik te maken van het nieuwe stoomnetwerk bespaart Koole ongeveer vijf miljoen kubieke meter aardgas.

CO2-negatief
De REKO asfaltrecyclingfabriek is uniek in Europa. Zou het niet handiger zijn om meer van deze fabrieken te bouwen, zodat het asfalt meer lokaal kan worden gerecycled? "Niet per se", zegt David. "Omdat Nederland veel zand en grind moet importeren om beton en asfalt te maken, is het transport toch al nodig. Wat nu bij ons aangeleverd wordt, zou anders op een stortplaats belanden. Nu wordt alles hergebruikt en hoeft er dus minder zand en grind uit groeves of putten te worden gewonnen voor de Nederlandse bouwindustrie. Op die manier kunnen we zelfs CO2-negatief ondernemen."