Even voorstellen: nieuw lid Trafieq

Even voorstellen: nieuw lid Trafieq

Trafieq educatie en advies BV brengt mensen in beweging om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid, vitaliteit en verbinding. "Deltalinqs is een groot netwerk in de Rotterdamse regio, waar we al verschillende klanten bedienen. Dat aantal willen we graag uitbreiden", motiveert Trafieq-directeur Robert Mazier. "Daar komt bij dat een veilig havenindustrieel gebied een speerpunt is in de activiteiten van Deltalinqs. Daar sluit onze dienstverlening perfect bij aan."

Wat doet Trafieq precies? "Met onze zeventig medewerkers bieden we training, begeleiding en advies, voornamelijk op het terrein van veiligheid en gezondheid", vertelt Robert. "We ondersteunen bedrijven om goed beleid te maken op die thema’s en dragen ook bij aan de uitvoering ervan. Op industriële sites is het belangrijk dat iedere medewerker veilig werkt. De medewerker mag die veiligheid niet ondermijnen door onder invloed te zijn van alcohol of drugs bijvoorbeeld. Wat is jouw bedrijfsbeleid op dat vlak? Ga je testen aan de poort? Hoe vaak? Is de ondernemingsraad daarin gekend? Of speelt er een groter probleem en is er een gedrags- of cultuurverandering nodig? Bij al die vragen kunnen bedrijven bij ons terecht. We hebben kennis van de juridische kant en coachen zowel directie en middle management, als medewerkers die in de fout gingen. Behoud van medewerkers en duurzame inzetbaarheid hebben bij ons prioriteit."

Rijwaardigheid
Daarnaast zet Trafieq zich in voor rijwaardigheid. "Dat heeft niet alleen met alcohol- of drugsgebruik te maken. Ook het rijgedrag van jouw chauffeurs heeft invloed op de veiligheid en de bedrijfsreputatie. We hebben middelen om een gedragsverandering in gang te zetten en de rijwaardigheid – met een 'w' dus – te verhogen." Deze rijwaardigheid zal ook een van de onderwerpen zijn in de workshop of masterclass die Robert binnenkort bij Deltalinqs zal verzorgen.

Uitdagingen
Een van de grootste uitdagingen in het komende jaar is de nieuwe BRZO-wetgeving rond het mogen testen van medewerkers, vindt Robert. "Daar zitten we al een dik jaar op te wachten, waardoor er intussen een onwenselijk grijs gebied is ontstaan, als het gaat om het nemen van maatregelen om de veiligheid te verhogen. Ik hoop dat de overheid daar weer snel aan kan werken. Een andere uitdaging die er altijd is, is hoe je de positieve cultuur in een bedrijf kunt behouden. Daar heb ik wel een paar tips voor: zorg ervoor dat medewerkers ongewenst gedrag veilig of anoniem kunnen melden. Geef als directie of middle management het goede voorbeeld. En vooral: maak ongewenst of onveilig gedrag bespreekbaar."