Deltalinqs start onderzoek naar input strategische agenda 2025-2028

Deltalinqs start onderzoek naar input strategische agenda 2025-2028

De wereld is turbulent en er staan grote vraagstukken op de agenda. De kracht van het Deltalinqs-netwerk is belangrijker dan ooit. Om deze kracht ook op de lange termijn optimaal in te zetten, werken wij aan het ontwikkelen van een nieuwe strategische agenda voor de periode 2025-2028.

Wij willen optimaal aansluiten bij de uitdagingen waar onze leden voor staan en daarom starten wij in Q2 een uitgebreid onderzoek om hiervoor input op te halen bij de leden van Deltalinqs. Dit onderzoek wordt voor een deel kwalitatief, dat wil zeggen via persoonlijke gesprekken uitgevoerd. Een ander deel bevragen wij via een online onderzoek, uitgevoerd door een erkend onderzoeksbureau. Wij willen u als Deltalinqs-lid nadrukkelijk vragen deel te nemen, om zo uw persoonlijke ambities en uitdagingen aan ons mee te geven en aan te geven hoe u de rol en het belang van Deltalinqs ziet, in relatie tot de uitdagingen waar wij binnen het netwerk samen voor staan. Binnenkort ontvangen de leden meer informatie. Verder houden wij u op de hoogte van de voortgang en de uitkomsten van dit onderzoek.

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Jacqueline Pronk, Manager Leden & Bestuurszaken, tel.: (06) 12 91 81 39.