Commissies milieu en duurzaamheid: voor en door leden

Commissies milieu en duurzaamheid: voor en door leden

Heeft u ook te maken met de Omgevingswet, Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), gebrek aan stikstofruimte of wilt u zich voorbereiden op de Kaderrichtlijn Water? Kortom is een gezonde en veilige omgeving uw dagelijks werk binnen uw bedrijf? Kom dan meepraten en meedenken in onze milieucommissies. Dat zorgt ervoor dat u goed geïnformeerd bent, uw Rotterdamse vakgenoten ontmoet en het Deltalinqs-netwerk versterkt.

In onze milieucommissies treffen leden elkaar driekeer per jaar per thema. Zij wisselen onderling ervaringen uit, delen best practices en verrijken hun kennis. Geregeld worden overheden uitgenodigd om nieuwe wet- en regelgeving (of de interpretatie daarvan) toe te lichten en met de bedrijven daarover te spreken. Zo kunt u meepraten over de standpunten en de inzet van Deltalinqs. Vervolgens komen in de stuurgroep milieu en veiligheid de verschillende thema’s samen en wordt de langetermijnstrategie in de gaten gehouden. Naast de reguliere commissies worden ook workshops en webinars georganiseerd.

We werken aan ruimte voor ondernemen binnen een veilige en gezonde omgeving
Ruimte voor ondernemen is voldoende fysieke- en milieugebruiksruimte (vergunningruimte) en dat is essentieel voor een goed vestigingsklimaat en een randvoorwaarde voor de energie- en grondstoffentransitie. Daarvoor werkt Carla Jong vanuit Deltalinqs mee aan regionale projecten met overheden. Zoals een gebiedsaanpak voor stikstof of het programma havengeluid en omgeving. Om de belangen van Deltalinqs goed te kunnen vertegenwoordigen bespreekt zij deze onderwerpen met de leden tijdens de commissies.

Een gezonde en veilige leefomgeving is de ‘license to operate’ voor haven- en industriële activiteiten. Gezondheid wordt steeds belangijker. Met name dossiers als luchtkwaliteit en ZZS spelen hier een grote rol. Op deze dossiers werkt Deltalinqs samen met de landelijke branches in VNO-NCW-verband om zo te komen tot proportionele, werkbare wet- en regelgeving op basis van een gelijk Europees speelveld. De actualiteiten en ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden geagendeerd bij de commissies.

Daarnaast heeft een soepel verloop van de vergunningen, handhaving en toezicht onze continue aandacht. Hierover wordt onderling en met de uitvoerende overheidsinstanties het gesprek gevoerd.

Meld u aan
De commissies zijn onderverdeeld per milieuaspect: lucht, geluid en ruimtelijke ordening, bodem, water, flora en fauna en het platform logistiek en milieu. In de bijlage kunt u lezen welke onderwerpen er voor 2024 op de agenda staan. Voor meer informatie over en deelname aan de commissies milieu en duurzaamheid kunt u contact opnemen met Carla Jong (contactgegevens aan de rechterzijde).