Bedrijven in Rotterdamse haven wijzen op belang betrouwbaar kabinetsbeleid

Bedrijven in Rotterdamse haven wijzen op belang betrouwbaar kabinetsbeleid

Een stabiel en consistent kabinetsbeleid is essentieel bij het bouwen van de nieuwe economie van Nederland. Onzekerheid is immers de grootste drempel die bedrijven ervaren bij het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. In een brief aan informateur Ronald Plasterk vragen de bedrijven in de Rotterdamse haven daarom om heldere en voorspelbare wet- en regelgeving. Alleen dan landen de noodzakelijke investeringen in Nederland.

In de brief wijst Victor van der Chijs, voorzitter van Deltalinqs, erop dat snelle verduurzaming van het industriecluster in het Rotterdamse havengebied cruciaal is om de nationale klimaatdoelen te halen. Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Bij de ondernemersvereniging zijn ruim 700 bedrijven aangesloten.

Om de energietransitie te versnellen pleit Deltalinqs voor een Transitiewet, specifiek gericht op het sneller uitgeven van vergunningen voor uitbreiding van de energie-infrastructuur en het verduurzamen van bedrijven. Mede uit het oogpunt van strategische autonomie moet Nederland daarnaast een industriepolitiek voeren die investeringen in onderzoek en groene technologie stimuleert.

Met name het gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet, het tekort aan  stikstofruimte en het ontbreken van toekomstbestendige regels baren Deltalinqs zorgen. Dat verhindert dat bedrijven overstappen van fossiele brand- en grondstoffen op (groene) alternatieven. Daardoor dreigt de energietransitie stil te vallen.

De mainport Rotterdam is een spil in de nationale economie en biedt direct en indirect werk aan honderdduizenden mensen. Geschikt personeel is steeds moeilijker te vinden: op dit moment kampt de regio Rotterdam-Rijnmond met een tekort van ruim 6.000 werknemers. Door de energietransitie komen daar in de Rijnmond nog eens 10.000-15.000 nieuwe banen bij. Daarom vraagt Deltalinqs om een gerichte strategie om gekwalificeerd personeel op te leiden, zodat de Rotterdamse haven ook in de toekomst een bron van bestaanszekerheid en welvaart blijft.

Download de volledige brief en bijlage.