Webinar Besloten Ruimten

Webinar Besloten Ruimten

Op verzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft Deltalinqs in samenwerking met NLA en Dow Chemical op 7 februari een webinar verzorgd over besloten ruimten. De inspectie constateerde dat zaken rondom besloten ruimten ook in de industrie beter kunnen worden beheerst.

Leo van Tatenhove van NLA lichtte nog eens toe waar nog winst te behalen is en dat NLA nog regelmatig handhaaft met een eis, stillegging of boete omdat zaken niet op orde zijn. Gevaren worden niet altijd voldoende geïdentificeerd, gecommuniceerd en getraind.

Phea Vrijdag van NLA lichtte veel meer toe over wat nu besloten ruimten zijn. De definitie is niet altijd eenduidig, omstandigheden spelen hierin ook een rol (ruimtelijke aspecten in combinatie met de eigenschappen van de stoffen die zich in een ruimte kunnen bevinden). Zij ging vervolgens in op de mogelijke gevaren in een besloten ruimte: VBVBE, verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie. Als hoog in een gebouw een aardgasleiding loopt, kan hier toch sprake zijn van een besloten ruimte als op hoogte wordt gewerkt. Aardgas is immers lichter dan lucht en zal zich onder het dak verzamelen en kan zo voor een gevaarlijke atmosfeer zorgen. Vervolgens werden ook een verzameling van preventieve en repressieve middelen toegelicht.

Jan van Dixhoorn van Dow ging in op de impact van een incident bij Dow met een besloten ruimte en de verbetermaatregelen die zij naar aanleiding hiervan hebben getroffen. Hij noemde onder meer periodieke bewustwording en awareness-sessies, rekening houden met onderhoud en inspectie bij ontwerp, instructie aanpassen op de doelgroep en gevaren identificeren in een multidisciplinaire samenstelling.

Als laatste kwam Ruud Pennings van NLA aan het woord, waar hij antwoord gaf op de vraag: Wat kun je nog doen als het onverhoopt misgaat? Het toedienen van zuurstof in combinatie met een AED is dan het meest effectief. Het toedienen van zuurstof is een ‘voorbehouden risicovolle handeling'. De (bedrijfs)arts mag, onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), onder bepaalde voorwaarden toestemming verlenen aan hulpverleners voor het toedienen van zuurstof. Het verdient aanbeveling om binnen de organisatie na te gaan hoe onder meer het redden uit een besloten ruimte is geregeld en hoe er effectief kan worden gereanimeerd. Drie minuten handelingsperspectief is tenslotte bijzonder kort.

Het was een goed gewaardeerd webinar dat door ruim zestig personen is bijgewoond.