Schoonmaakactie drie oevers Rotterdamse haven

Schoonmaakactie drie oevers Rotterdamse haven

Leden van de Taskforce Clean Sweep Rotterdam zullen in aanloop naar World Cleanup Day (16 september) schoonmaakacties houden in enkele havens van de Rotterdamse haven. Het gaat om de Londenhaven, Lekhaven en Maashaven. Tijdens de schoonmaakacties, die plaatsvinden tussen 12 en 14 september, worden de oevers van de havens schoongemaakt en grotendeels ontdaan van grof afval en plastic korrels.

De Taskforce Clean Sweep Rotterdam bestaat uit diverse bedrijven uit de kunststof producerende industrie, vervoersbedrijven, gemeente Rotterdam, ondernemersvereniging Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Plastics Europe Nederland. Rijkswaterstaat en DCMR milieudienst Rijnmond ondersteunen het initiatief. 

Meerdere schoonmaakacties
Eerder zijn schoonmaakacties uitgevoerd door de Taskforce in de Londenhaven, Lekhaven en Rijnhaven. Dit zijn havens waar veel historisch afval en zwerfafval terechtkomt. De werkgroep Cleaning & Monitoring van de Taskforce heeft recentelijk de Londenhaven en Lekhaven geselecteerd als zogenaamde “adoptiehavens”. Het doel hiervan is om na de schoonmaak te monitoren wat er gebeurt (bijvoorbeeld over de aanwas van plastic korrels). Voor de schoonmaakactie wordt gebruik gemaakt van een speciaal vacuümsysteem dat de kleine plastic korrels kan afzuigen.

Breed programma
De Taskforce bestaat inmiddels ruim twee jaar en is opgericht na een conferentie over de problematiek van vervuiling door plastic korrels in de Rotterdamse haven. Naast de eerder uitgevoerde schoonmaak acties, hebben diverse bedrijfsbezoeken plaatsgevonden waarbij de leden praktijkervaring uitwisselden in het voorkomen van verlies van korrels tijdens de productie of het transport. Het programma van de Taskforce gaat naast de schoonmaak ook over het verbeteren van werklocaties, aanscherpen van procedures en het creëren van bewustwording van het personeel.

Operation Clean Sweep®
De Taskforce heet voluit Taskforce Clean Sweep Rotterdam, naar het programma Operation Clean Sweep® van Plastics Europe, de Pan Europese branchevereniging van de kunststof producerende industrie. In dit convenant dat breed is ingeburgerd in de industrie, committeren ondertekenaars zich aan het doel van nul emissie van plastic pellets, poeders en vlokken. De Taskforce streeft ernaar om zoveel mogelijk bedrijven en organisaties in de gehele keten aan zich te binden.