Klimaatambities in Rotterdam blijven overeind

Klimaatambities in Rotterdam blijven overeind

De gestegen energieprijzen en de overspannen arbeids- en grondstoffenmarkt beginnen zichtbaar negatief effect te hebben op (het tempo van) de energietransitie. Uit de zojuist gepubliceerde Nederlandse Innovatie Monitor van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de innovatie-inspanningen onder toenemende druk staan en dat een deel van het bedrijfsleven zijn klimaatambities aan het afschalen is.

Macro-economische verstoringen waar veel bedrijven mee te maken hebben lijken te leiden tot uitstel van hun verduurzamingsplannen. Dat is zorgelijk, want er is geen tijd te verliezen.

Het goede nieuws is dat Rotterdam afwijkt van het nationale beeld. Uit de binnenkort te publiceren Haven Innovatie Barometer 2023 van SmartPort, uitgevoerd door dezelfde onderzoekers in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Deltalinqs, blijkt dat het Rotterdamse bedrijfsleven goed op koers ligt om zijn klimaatplannen uit te voeren. 75% van de bedrijven verwacht de komende jaren veel te investeren in verduurzaming. Ook blijkt dat Rotterdamse bedrijven dit meer doen uit een intrinsieke motivatie dan omdat het moet. Dat is hoopgevend, omdat Rotterdam zo’n 35% van de nationale CO2-besparing voor 2030 voor zijn rekening neemt. Het is daarom van groot belang dat de netcongestie, het stikstofinfarct en de trage procedures zo snel mogelijk worden opgelost. Gezien de enorme transitieopgave die er in Rotterdam ligt - die sterk bepalend is voor het behalen van de landelijke klimaatdoelen -  moeten we alles op alles zetten om de klimaatambities van Rotterdam te ondersteunen.

Lees ook: Klimaatambitie Nederlandse bedrijven verwatert door stijgende kosten en tekort personeel en grondstoffen