Interactieve masterclass Materials Management

Interactieve masterclass Materials Management

Samen met buitengewoon lid Cataly Partners organiseerde Deltalinqs op 23 januari de masterclass Materials Management. In deze masterclass werd nader ingegaan op de invloed van materials management bij de beschikbaarheid van assets, de efficiëntie van personeel, operationele kosten en cashflow.

Er werd uitgelegd dat goed materials management van belang is voor meerdere afdelingen binnen het bedrijf. Ook de samenhang met andere bedrijfsprocessen werd toegelicht. Daarnaast werd duidelijk dat verbetering van materials management alleen mogelijk is met een bedrijfsbrede aanpak, waarbij meerdere afdelingen worden betrokken.

Door middel van vooraf geformuleerde vragen en antwoorden, werd het een interactieve sessie. Daarbij gaven de deelnemers aan wie er bij hun in het bedrijf verantwoordelijk is voor materials management. De afdelingen operations, maintenance en procurement kwamen hierbij meerdere keren als antwoord voorbij, maar een echt eenduidig antwoord ontbrak.

Ook werd verder ingegaan op material master data als cruciale bouwstenen voor een goed functionerende materials management en dat hoge kwaliteit data leidt tot toename van efficiency en een verminderd risico op ongelukken en ongeplande fabriekstops. Ook werd uitgelegd dat datakwaliteit een data governance proces vereist.

De deelnemers werden gewezen op de mogelijkheid om besparingen en verbeteringen te bereiken door data-analyse van de materiaaldata. De focus ligt hier op voorraadbeheer (verminderen misgrijpen, minder productieverlies en verminderen onnodige voorraden) en op het bepalen van de juiste inkoopstrategie.

Heeft u de masterclass gemist? U kunt deze terugkijken via YouTube.