Even voorstellen: nieuw lid Hexion VAD

Even voorstellen: nieuw lid Hexion VAD

Goede belangenbehartiging, interessante seminars en de belangrijke netwerkfunctie van Deltalinqs, dat waren voor Kris Visser, site manager van Hexion VAD, de hoofdredenen om lid te worden.

Over Hexion VAD als bedrijf vertelt Kris: "Met ongeveer honderd medewerkers produceren wij grondstoffen voor de coatings- en lijmindustrie. Die bestaan uit monomeren, die later in het proces worden omgezet in polymeren. De eindproducten die onze klanten maken zijn heel divers; van bijvoorbeeld tegellijm of latexverf tot deodorant en nagellak." Zelf is Kris nog maar een jaar site manager. "Hiervoor was ik productiemanager van de VAD-business. Dat staat voor Versatic Acids and Derivatives. Na de splitsing van Hexion in Westlake en Hexion VAD, precies een jaar geleden, werd ik de site manager van deze productielocatie, die is gevestigd op het terrein van Shell Pernis."

Transitie
Voor Hexion VAD is de grootse uitdaging de energie- en grondstoffentransitie, stelt Kris. "Daarvoor nemen we al maatregelen en voeren we projecten uit. En we zijn volop bezig met onze plannen voor de komende tien jaar. Omdat we op het terrein van Shell Pernis werken, zijn we grotendeels afhankelijk van de 'utilities' (water, elektriciteit, gas en stoom), die Shell kan leveren. Dat zit nu eenmaal nauw verweven met elkaar. Ook de regionale projecten, bijvoorbeeld het Porthos-project voor CO2-afvang en –opslag zijn belangrijke initiatieven die kansen bieden voor ons."

Met elkaar in contact
Juist om van de regionale ontwikkelingen op de hoogte te zijn én om een collectieve belangenbehartiger te hebben, werd Hexion VAD lid van Deltalinqs. "Ik ben onder de indruk van hoe Deltalinqs op een positieve manier het bedrijfsleven in onze regio vertegenwoordigt", zegt Kris. "Dat is hard nodig, want er valt nog wel wat te winnen bij het imago van de chemiesector in Nederland, bij zowel de politiek als bij het publiek. Daarnaast organiseert Deltalinqs regelmatig interessante webinars en seminars door experts en consultants. Daar hebben wij veel profijt van. En niet te vergeten: Deltalinqs is in staat om verschillende bedrijven met elkaar in contact te brengen als er gemeenschappelijke belangen zijn. Via Deltalinqs kom ik bijvoorbeeld in contact met collegabedrijven met wie ik kennis en ervaringen kan uitwisselen. Ik vind dat heel waardevol. Voor mij betekent het Deltalinqs-lidmaatschap, dat ik doorlopend goed geïnformeerd ben van wat er in de regio speelt. Bovendien biedt het lidmaatschap mij een platform om mee te denken en input te leveren. Beide aspecten vind ik belangrijk; zeker als het gaat om zaken die gevolgen hebben voor ons eigen beleid. Denk aan veranderingen in wetgeving of de aanleg van nieuwe infrastructuur."

Tip van de maand
"Zorg goed voor je mensen", tipt Kris, "zij zijn je meest waardevolle asset. Het is misschien geen opzienbarend advies, maar zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte wordt het alleen maar belangrijker om genoeg mensen te hebben die goed voor je bedrijf zorgen. En dat bereik je alleen maar als je zelf goed voor hen zorgt."